Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide - Ogres tehnikums

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa"' Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5.kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums, profesionālā kvalifikācija

Mācību ilgums

Norises vieta, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdzfinansējums 5% EUR*

IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis

 

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1622,60

81.13

IP” Biškopība”, biškopis

 

 

960 stundas

48 nedēļas

Ogre un Ranka

e-vides programma,

klātienē 1reizi mēnesī

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1622,60

81,13

IP “ Būvdarbi”, namdaris

 

 

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1549,40

77,47

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”,

mēbeļu galdnieks

 

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1744,60

87,23

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”,

datorizētu kokapstrādes iekārtu operator

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1744,60

87,23

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”,

Pavārs

 

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1451,80

72,59

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”,

Konditors

 

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1451,80

72,59

IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”,

datorsistēmu tehniķis

960 stundas

48 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1561,60

78,08

IP” Dārzu un parku kopšana”,

kokopis (arborists)

 

640 stundas

32 nedēlas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1064.00

53,20

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Norises vieta, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

 

 

160 stundas

8 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

936.00

93,60

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība

 

 

160 stundas

8 nedēļas

Ogre

e-vides programma, klātienē nodarbības 2 reizes, sestdienā.

532.00

53,20

Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana

 

 

256 stundas

13 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

596.00

59,60

 

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas modulis

Mācību ilgums

Norises vieta, laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

IP “Meža darbi un tehnika”, modulis

Mežizstrāde

 

121 stunda

6 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

360.00

36,00

IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežsaimniecības pamati

 

121 stunda

6 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

360.00

36,00

IP “Meža darbi un tehnika”,

Mežizstrāde un mežsaimniecības pamati

 

242 stundas

12 nedēļas

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

720.00

72,00

 

 

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālinātās mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Norises dienas, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

160 stundas

Vidējā izglītība

Pirmdiena 17:30-21:00

Otrdiena 17.30-21.00

Trešdiena 17.30-21.00

Ceturtdiena 17:30-21:00

Sestdiena 8.45-16.55

936.00

93.60

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas moduļis

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

 

Norises dienas, laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Koku stādu audzēšana

30 stundas

Vidējā izglītība

Sestdiena 8:45-16:55

135.00

 

13.50

Mežsaimniecības pamati

120 stundas

Vidējā izglītība

Piektdiena 8:45-16:55

Sestdiena 8:45-16:55

360.00

36.00

 

 

 

 Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība

Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana