Ogres tehnikumā iegūtās prasmes dod priekšrocības darba tirgū - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā iegūtās prasmes dod priekšrocības darba tirgū

Ogres tehnikumā 14.decembrī notika svinīga apliecību izsniegšana profesionālās pilnveides izglītības programmu absolventiem, kuri, nepārtraucot darbu, ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes.

Absolventus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante: "Jūs šodien saņemat valsts atzītu dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Ogres tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, un viena no mūsu funkcijām – izglītot pieaugušos. Par paveikto paldies Profesionālās izglītības centra komandai - direktores vietniecei kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibai Liepiņai, projektu vadītājai Ilzei Ozolai, kura koordinēja projekta gaitu un mācību norisi. Protams, arī jums par veikto ieguldījumu savā un arī Ogres tehnikuma attīstībā, jo mūsu lielākā vērtība ir audzēkņi."

Programmas "Darbs ar programmu "InDesign CC" drukas un mediju tehnoloģiju nozarē" audzēkņi apguva zinības 160 stundu, bet programmas "Harvestera operatora darbi" – 320 stundu apjomā. Mācības ilga no 30.augusta līdz 14.decembrim.

Audzēkņus izglītoja gan Ogres tehnikuma profesionālo priekšmetu pedagogi, gan arī nozares speciālisti.

Ar padomu, demonstrējot arī savus darbus, iepazīt programmas iespējas palīdzēja Nacionālā mākslas muzeja vizuālās komunikācijas speciāliste Irēna Ansava. "Šī grupa bija ļoti praktiska. Mēs mazāk runājām par dizainu, bet vairāk par to, kā norit darbs šajā profesijā. Tas jau ir augstāks līmenis, jo tās nav atsevišķas detaļas, bet kopējais redzējums," norāda I.Ansava.

OT profesionālo priekšmetu skolotāja Dace Runča uzsver, ka uzkrājot pieredzi ar audzēkņiem, kuri mācās šajā izglītības programmā (tas jau ir trešais izlaidums divu gadu laikā), arī mācību saturs tuvinās izglītojamo vajadzībām. "Mēs arvien vairāk virzāmies uz reālajām prasībām, kas nepieciešamas darba vidē. Palielinās to absolventu skaits, kuri šīs jaunās iemaņas izmantos, lai celtu savu kvalifikāciju un vērtību darbavietā. Audzēkņi, kuri apgūst šo programmu, strādā sabiedrisko attiecību jomā, pirmsskolas izglītības, pašvaldības un valsts iestādēs," saka D.Runča. "Tas nozīmē, ka daudzi materiāli kļūs labāki, vieglāk uztverami, pārskatāmāki, pievilcīgāki."

Trijās grupās programmu kopumā apguvuši 36 izglītojamie.

Šīs grupas absolventi saviem noslēguma darbiem bija izvēlējušies visdažādākās tēmas, kas bieži vien saistītas ar tiešo darbu – laikrakstu maketu, reklāmas bukletu, informatīvo materiālu izgatavošanu.

Nodibinājuma "Luterisma mantojuma fonds" valdes priekšsēdētājs Juris Uļģis sagatavojis Mārtiņa Lutera "Mazā katehisma" 66 atmiņu kartītes, kas sniedz atbildes uz jautājumiem par kristietības pamatiem. Kartīšu tirāža ir 400 eksemplāru, un tā būs laba dāvana Kristus dzimšanas svētkos.

J.Uļgis atklāj, ka ir ļoti gandarīts par iespēju mācīties Ogres tehnikumā: "Vienu un to pašu lietu ar šo programmu var izdarīt ļoti dažādi, un mani personīgi tas ļoti aizrāva. Var mācīties un mācīties tās iespējas, ko sniedz šīs programma".

Savukārt programmu "Harvestera operatora darbi" apguva divi audzēkņi, no kuriem viens par Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem, bet otrs - par personisko finansējumu.

"Mums bija lieliska iespēja piedalīties šajā programmā. Divas dienas nedēļā no rīta līdz vakaram varējām praktizēties ar harvesteru - ne tikai mācīties no grāmatām, bet arī atrasties mežā," tā mācības Ogres tehnikumā vērtē Ritvars Ozols. "Līdz šim strādāju birojā, bet nolēmu radikāli mainīt nodarbošanos. Darba tirgū ļoti pietrūkst harvestera operatoru, tāpēc bija motivācija apgūt šo profesiju. Ja ir augsta produktivitāte, tad arī atalgojums ir labs. Vide un apstākļi darbam mežā ir krietni uzlabojušies, kā tas bija kādreiz. Iekāpjot Ponsse, sajūta tāda, ka atrodies jaunākā modeļa Mercedes."

"Lai strādātu ar šīm meža mašīnām, jābūt priekšzināšanām - TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai. Harvesters - tā ir augstākā pilotāža šajā nozarē," norāda Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Kārlis Ranga. "Harvestera operatoram jāprot ne tikai nogāzt koku un to sagarumot, bet arī izvēlēties pareizo koku, noregulēt tehniku tā, lai tā šo koku nesabojātu. Tā ir vesela zinātne. Īstenībā tas ir sarežģīts komplekss, kas tiek vadīts ar datora palīdzību."

Lai arī profesionālo priekšmetu skolotājs Ojārs Priede atzīst, ka ar pieaugušajiem nebūt nav viegli strādāt, jo viņi nāk ar savu pieredzi un viedokli, tajā pašā laikā pedagogs ir pārliecināts, ka pieaugušo mācības ir ļoti vajadzīgas gan viņiem pašiem, gan uzņēmējiem, kuri iegūst praktiķus ar teorētiskām zināšanām.