Ogres tehnikuma audzēkņi mīl, lasa un raksta dzeju

12.septembrī Ogrē norisinājās Dzejas dienu pasākums "Dzeja uzzied Zvaigžņu ielā", kurā piedalījās arī Ogres tehnikuma audzēkņi.

Ogres novada Dzejas dienās, ko organizēja Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Ogres literāri radošo apvienību "Sirdsdoma", Ogres tehnikumu pārstāvēja Paula Patrīcija Aleksejeva (3MD-1), Zane Ozoliņa (3MD-1), Diāna Cerminiece (3MD-1), Sabīne Baltutīte (3ID), Katrīna Goldmane (2GR), Rute Dolinčuka (4VD), Elīna Gabrāne (4VD), Raina Pērse (3MD-2). Audzēknes lasīja savus dzejoļus, kuri kvalitātes ziņā it nemaz neatpalika no pieaugušo autoru darbiem.

"Esam jau otro gadu pēc kārtas aicināti piedalīties Dzejas dienās. Dalībnieku vidū ir grāmatveži, interjeristi, vides dizaineri, bet visus vieno dzeja," stāsta Ogres tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Balode.

Kā atklāj R.Balode, audzēkņi dzejoļus sacer ārpus mācību stundām, jo "mūza nevar atlidot noteiktā laikā". Stundās radošajam darbam arī neatliek vaļas, jo, salīdzinot ar vispārizglītojošām skolām, profesionālās izglītības iestādēs ir daudz mazāks latviešu valodas stundu skaits, bet audzēkņi kārto to pašu centralizēto eksāmenu. "Ja manējie nokārto ar tikpat izciliem vērtējumiem kā valsts ģimnāziju skolēni, esmu gandarīta par rezultātu. Es ļoti daudz strādāju un veltu arī savu brīvo laiku, lai mani audzēkņi varētu sekmīgi piedalīties visos iespējamos konkursos. Man ir prieks, ka maniem audzēkņiem ir panākumi, un es lepojos ar to," atzīst R.Balode.

Skolotājas Balodes audzēkņi kļuvuši par laureātiem un godalgoto vietu ieguvējiem R. Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, Galēnu pamatskolas un R. Mūka muzeja organizētajā Robertam Mūkam veltītajā Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkursā, rakstnieka Kārļa Skalbes 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursā. Dzejas dienās savu dzejoli lasīja UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Simpātiju balvas ieguvēja Elīna Gabrāne.

Īpašs stāsts skolotājai ir par Ruti Dolinčuku, kura dzimusi Latvijā, bet sākumskolas vecumā kopā ar vecākiem pārcēlusies uz dzīvi Čehijā, kur arī ieguvusi pamatskolas izglītību. "Pēc 9.klases beigšanas Rute atgriezusies Latvijā un uzrakstījusi brīnišķīgu dzejoli, kas mani uzrunāja. Tas ir jaunietes dvēseles kliedziens par dzīvi vairākus gadus ārpus Latvijas un tagad atkal esot savās mājās," Rutes dzejoļa būtību skaidro R.Balode. "Bez komentāra neiztikt, jo klausītājiem būs grūti saprast, kāpēc jauniete raksta, ka viņai svešās zemēs apnicis sudraba dubļus brist."

Dzejoļa izskaņā Rute raksta:

"Ar sirdi pilnu uz Latvijas zemes sēdu,

Un zemāk man vairs nav kur krist.

Es laimīgi smejos,

Jo pasaules dubļus vairs negribu brist."

Ogres tehnikuma audzēkņu uzstāšanos ar sajūsmu uzņēma gan klausītāji, gan pasākuma organizatori.

"Pagājušajā gadā jaunieši bija ļoti labi sagatavoti, un šogad tāpat. Viņi pelnījuši mūsu visu paldies," saka Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija Žilvinska.

"Mums arī prieks par Ogres tehnikuma audzēkņiem un viņu skolotāju Rutu Balodi, kura organizē, vada un iedvesmo jauniešus, lai viņi mīlētu un rakstītu dzeju," piebilst Ogres literāri radošās apvienības "Sirdsdoma" vadītāja Ilga Rēdmane.