Ogres tehnikuma multifunkcionālajā hallē ievieto vēstījumu nākamajām paaudzēm - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma multifunkcionālajā hallē ievieto vēstījumu nākamajām paaudzēm

 

19.jūnijā Ogres tehnikumā (OT) svinīgā pasākumā topošās multifunkcionālās halles sienā ievietota vēsturiskā laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Klātesošos uzrunāja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, kura iepazīstināja ar Ogres tehnikuma pedagogu, audzēkņu, darbinieku un sadarbības partneru parakstītā vēstījuma saturu: "Mēs vēstījumā rakstām, ka Ogres tehnikumā īstenojam daudzveidīgas izglītības programmas, atveram jaunas programmas, ko pieprasa darba tirgus, piemēram, "Spēkratu mehāniķis", mēs esam ļoti aktīvi iekļāvušies pieaugušo izglītībā. Mēs vēlamies uzsvērt, ka profesionālā izglītība nebūt nav sliktāka par vispārējo vidējo izglītību, tāpēc esam tā izglītības iestāde, kas uzsākusi īstenot Starptautiskā Bakalaurāta izglītības programmu. No 2017.gada par Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietu kļuvuši Vecbebri, bet jau pēc neilga laika mums pievienosies Ranka, kas atrodas 157 kilometru attālumā no Ogres. Ja dara, tad var izdarīt!"

I.Brante pauda gandarījumu, ka profesionālā izglītība Latvijā attīstās un pilnveidojas, atskatoties Ogres tehnikuma modernizācijas vēsturē. "2014.gada 3.oktobrī mēs guldījām vēstījumu nākamajām paaudzēm tobrīd rekonstruējamajā Ogres tehnikuma mācību korpusā. Šī gada 30.janvārī mēs atklājām modernizēto dienesta viesnīcu. Šobrīd mēs tuvojamies Ogres tehnikuma kā vienota kompleksa pabeigšanai. Kopš 2016.gada 6.janvāra, kad atklājām rekonstruēto mācību korpusu un jaunuzcelto angāru, Ogres tehnikums atrodas nemitīgā attīstībā," uzsvēra I.Brante.

OT direktore pateicās visiem sadarbības partneriem, kuri iesaistīti tehnikuma infrastruktūras modernizācijas procesā. Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles celtniecībā iesaistīta Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Ikšķiles, Ogres, Kokneses un Gulbenes novadu pašvaldības, Ogres tehnikuma konvents un padome, autoru kolektīvs SIA "ARHITEKTI ĀRGAĻI", SIA "2B ARHITEKT" un SIA "ADS GEOMETRICAL'', būvuzņēmējs - SIA "BūvKORE", būvuzraudzība - SIA "BaltLineGlobe".

Laika kapsulā tika ievietots Ogres tehnikuma žetons, 18.jūnija laikraksts "Ogres Vēstis visiem", 19.jūnija laikraksti "Diena" un "Latvijas avīze", informācijas lapa par 2018./2019.gadā apgūstamajām izglītības programmām Ogres tehnikumā. Kapsulas saturu papildināja Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora, valsts sekretāra vietnieka Edgara Severa dāvinātais suvenīrs - zalktis, kas simbolizē gudrību un aizsardzību.

"Izglītības un zinātnes ministrija ir ļoti daudz darījusi, lai profesionālā izglītība Latvijā būtu pievilcīga un konkurētspējīga. Viens no elementiem, kas to veicina, ir infrastruktūra – atbilstoši profesijai aprīkoti mācību kabineti, dienesta viesnīca, protams, arī sporta un kultūras būves. Šobrīd mēs atrodamies vietā, kur ap Ziemassvētkiem būs moderna multifunkcionāla halle, kurā audzēkņi varēs izpausties radošajās un sporta aktivitātēs. Ar šo objektu Ogres tehnikums kā vienots komplekss tiks noslēgts," sacīja E.Severs.

Laika kapsulu multifuncionālās halles sienā ievietoja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un E.Severs. Kapsulas ievietošanā piedalījās arī OT direktore I.Brante un būvnieki.

"Šīs mācību iestādes, tāpat kā visas profesionālās izglītības, pamatakmens ir sadarbība, kopdarbība un partnerība. Tā ir arī sadarbība ar institūcijām, kuras līdz šim neesam pieminējuši. Tā ir Eiropas Savienība, ka visam šim ir devusi ievērojamus līdzekļus. Esam aprēķinājuši, ka septiņu gadu laikā, kamēr notiek Ogres tehnikuma modernizācija, šajā mācību iestādē būs ieguldīti 17 miljoni eiro Eiropas Struktūrfondu naudas. Neapšaubāmi tas ir arī ievērojams Ogres tehnikuma direktores Ilzes Brantes nopelns," norādīja D.Traidās.

Plānots, ka multifunkcionālā halle tiks pabeigta 2019.gada nogalē. Līgums par Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvi ar SIA "BūvKORE" tika noslēgts 2018.gada 16.oktobrī. Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 12.novembrī. Būvniecības izmaksas – 2 218 086.73 EUR (bez PVN).