Reklāmas dizaina 4.kursa audzēknes zīmola grafiku izstrādā reāliem klientiem - Ogres tehnikums

Reklāmas dizaina 4.kursa audzēknes zīmola grafiku izstrādā reāliem klientiem

Reklāmas dizaina 4.kursa audzēknes Kristiāna Vilcāne, Līga Kluša, Annija Liene Kazaka kompozīcijas un praktisko darbu eksāmenu ietvaros izstrādā zīmola grafiku Ogres novada mājražotājiem.

Līga Kluša veido grafiskās identitātes zīmolu mājražotāju uzņēmumam ''Lapsu mājas siers''. Līga ir izstrādājusi logotipu, veidlapu un vizītkarti kā arī mārketinga materiālus- iepakojuma dizainu, produkta uzlīmes dizainu kā arī radīta unikāla ilustrācija.

Līga saka: "Mana atziņa ir, ka reizēm dizaineriem vajag pārliecināt klientus, lai darbs būtu labs, bet klients arī uzmanīgi jāuzklausa."

Kristiāna Vilcāne strādā pie grafikas identitātes mājražotāju uzņēmumam "Albertīnes saldējums".

Šī sadarbības projekta ietvaros tiek izstrādāts logotips, veidlapas un vizītkartes, kā arī radītas unikālas ilustrācijas zīmola vajadzībām, tirdzniecības vietas dizains, produktu uzlīmju dizains un citi tirdzniecības atbalsta materiāli.

"Šāda veida pieredze jaunajiem dizaineriem ir fantastiska izdevība spert pirmos soļus sevis attīstībā gan kā individualitātei, gan kā savas profesijas pārstāvim. Jaunieši iemācās plānot savu laiku, attīstīt saskarsmes prasmes ar klientiem un labāk izprast dizainera ikdienu."

Annija Liene Kazaka veido grafikas identitāti mājražotāju uzņēmumā z\s ''Mētras''. Tiek izstrādāts logotips, veidlapas un vizītkartes kā arī mārketinga materiāli- produktu uzlīmju dizains, iepakojuma dizains, banneris tirdzniecības vietai, kā arī radītas unikālas ilustrācijas zīmola vajadzībām. Annijas atziņa: ''Šāda veida pieredze man ir daudz ko iemācījusi jaunu . Es nevaru veidot tikai to, kas man patīk, bet ir arī jāapspriežas ar klientu un jāuzzina, kādas ir viņa vēlmes un prasības. Beidzot esmu ieguvusi pašpārliecinātību un drosmi saņemties un strādāt tālāk".