Pašpārvalde piedalās “Labo darbu festivālā” Madonā

Valsts Izglītības satura centrs īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Pagājušajā mācību gadā Ogres tehnikuma jaunieši īstenoja dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, veica labos darbus gan tehnikumā, gan daudzpusīgā sadarbībā ar sabiedrību – dzīvnieku patversmēs, veco ļaužu pansionātos, aprūpes centros, mežos, stādu audzētavās, parkos, sniedzot palīdzību vientuļiem pensionāriem u.c. Audzēkņu darbošanās aptvēra visdažādākās jomas, motivējot darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai izaugsmei un sabiedrībai, atbilstoši interesēm, spējām un vajadzībām.

Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde Latvijas 100-gades pasākumā "Labo darbu festivāls" Madonā prezentēja ar dziesmu savus veikumus, aicinot arī citus būs aktīviem labo darbu darītājiem, kā arī organizēja radošo darbnīcu "Labo domu vēju zvani", kā arī kopīgi piedalījās Madonas bērnu un jauniešu centra organizētajā labajā darbā – stādot hortenzijas pilsētvidē.

Ogres tehnikums un pašpārvalde saņēma gan Valsts izglītības satura centra pateicību "Par iniciatīvu un radošumu, pilsonisko aktivitāti un labā darba veikumu Latvijas valsts simtgades veltītajā Labo darbu festivālā", gan Uzslavas rakstu "Par dižiem rezultātiem sportiskajās aktivitātēs".