Saeimas deputāti atzinīgi novērtē Ogres tehnikumā paveikto

15.maijā Ogres tehnikumā (OT) notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēde, lai iepazītu profesionālās izglītības kompetences centru darbību.

OT vizītē ieradās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, priekšsēdētāja biedrs Raivis Dzintars, komisijas locekļi: Laimdota Straujuma, Inese Aizstrauta, Ingūna Rībena, Varis Krūmiņš, Romans Miloslavskis, Andris Morozovs, Ivans Klementjevs, Artis Gustovskis.

"Mums šodien ir ļoti liels prieks būt Ogres tehnikumā, kas ir plaši pazīstams un atzīts visā Latvijā. Mūsu komisijas šīsdienas darba kārtībā ietverts arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma apmeklējums. Abas izglītības iestādes ir profesionālās izglītības kompetences centri, kur audzēkņi iegūst augsta līmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgum. Šajās mācību iestādēs veikti arī ievērojami Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiāli ieguldījumi, lai aprīkotu mācību kabinetus un laboratorijas, tāpēc vēlamies iepazīties, kā norit mācību process. Esam gatavi uzklausīt arī problēmas, kas nodarbina profesionālās izglītības iestādes, jo šobrīd vairāk esam aizņemti ar reformu veikšanu vispārējā izglītībā, kas arī ir ļoti nepieciešamas. Pirmais posms profesionālās izglītības reformēšanā jau ir sekmīgi veikts. Līdzīgi mums jārīkojas arī augstākajā izglītībā, kur ir ļoti daudz izglītības iestāžu. Salīdzinājumā ar 2006.gadu, augstskolās programmu skaits ir pieaudzis par trim simtiem, ko valsts budžets vairs finansiāli nespēj nodrošināt. Lai palielinātu algas pedagogiem un finansētu saimnieciskos izdevumus, mums ir jādomā, kā dzīvot tālāk," norāda A.Adamovičs.

OT direktore Ilze Brante, direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, direktores vietniece programmu īstenošanas vietā Vecbebros Linda Caune, projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska raksturoja tehnikuma izaugsmi un attīstību laika posmā no 2011.gada, kad tika apvienotas trīs profesionālās izglītības iestādes, līdz šim laikam. Kopš 2017.gada Ogres tehnikums ir paplašinājies līdz Vecbebriem, kur bijušajā Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolā tiek īstenota izglītības programma "Biškopība", prakses iziet Ēdināšanas pakalpojumu programmas speciālisti, kā arī tiek rīkoti reģionāla un valsts mēroga kultūras un sporta pasākumi.

Deputāti ļoti ieinteresēti noklausījās OT vadības prezentācijas par mācību iestādes sasniegumiem izglītības programmu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā, Pieaugušo izglītības centra izveidi, dalību starptautiskos projektos.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedrs Raivis Dzintars vēlējās uzzināt OT direktores viedokli, vai notikusī trīs profesionālās izglītības iestāžu apvienošana ir devusi vēlamos rezultātus un atbilst mērķiem, uz ko tiecas Ogres tehnikums?

"Protams, visas trīs mācību iestādes – Ogres Amatniecības skola, Ogres Profesionālā vidusskola un Ogres Meža tehnikums – tika apvienotas tāpēc, ka samazinājās audzēkņu skaits. Sākums, kad jāapvieno vairākas izglītības iestādes, nav viegls, bet šobrīd var teikt, ka Ogres tehnikums ir ļoti veiksmīgs piemērs apvienošanās procesam. Arī lēmums izvietot visu vienā ēkā, bija ļoti pareizs," norāda I.Brante. "Ogres tehnikuma ēka šobrīd ir pilnībā noslogota, jo te mācās 948 audzēkņi, no kuriem 919 ir pēc pamatskolas. Ceturtdienu, piektdienu vakaros un sestdienās Ogres tehnikumā ir nodarbības pieaugušajiem. Savukārt sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību pirmdienās un ceturtdienās uz tehnikumu nāk 1.-6.klašu bērni, kuri šeit bez maksas apgūst datoriku, robotiku un elektroniku. Visa infrastruktūra un tehnoloģijas tiek maksimāli izmantotas, lai sasniegtu augstus rezultātus."

Deputāti iepazinās ar OT mācību korpusā izvietotajiem kabinetiem un laboratorijām, kā arī apmeklēja mācību angāru, kur praktiskās iemaņas apgūst Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņi. Deputāti apmeklēja arī audzēkņu mācību uzņēmumu izstādi.

Ogres tehnikumā audzēkņi tiek veidoti par vispusīgām personībām, tāpēc nozīmīga loma iedalīta interešu izglītībai. Saeimas deputāti varēja pārliecināties par jauniešu talantiem, noklausoties vokālā ansambļa priekšnesumus. Vokālā ansambļa pedagogi – Liene un Reinis Grīnhofi.

Kā informē A. Adamovičs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēdes jau notikušas internātskolās, vēl ir plānots apmeklēt reģionālās augstskolas, mācību iestādes Latvijas pierobežā, lai aptvertu visus izglītības posmu un dažāda profila mācību iestādes.