Dizaina un mākslas nodaļas audzēknei III vieta Valsts konkursā

22.-23.februārī Jaņa Rozentāla Mākslas skolā norisinājās Valsts konkursa II kārta "Skicēšana, īstermiņa zīmējums" Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.

Ogres tehnikuma (OT) Dizaina un mākslas nodaļas Multimediju dizaina programmas 3.kursa audzēkne Valērija Lastoviča ļoti nopietnā konkurencē Latvijas mērogā ieguva 3.vietu. Pavisam konkursā piedalījās 48 dalībnieki no 13 izglītības iestādēm, no tiem četras bija OT audzēknes: Valērija Lastoviča (3MD), Viktorija Valērija Jansone (1ID), Avelīna Mizone (1MD), Madara Bule (3MD).

"Valērija ir skolotājas Rūtas Dimdiņas audzēkne, bet komandu konkursam gatavoja trīs skolotājas – Rūta Dimdiņa, Rasa Šulca un Vineta Oboznaja. Mūsu nodaļai ir raksturīgi, ka darbojamies visi kopā, jo vienam to grūti paveikt. Katra no skolotājam konkursa dalībniekiem varēja dot noderīgu padomu. Paldies viņām par to!" – teic OT Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.

Gatavošanās Valsts konkursam sākās jau pagājušā gada oktobrī. Sākotnēji tika atlasīti 10 kandidāti, no kuriem vēlāk izvēlēti četri pretendenti, kas tika noskaidroti iekšējā konkursā.

Uz Valsts konkursu audzēknēm līdzi devās zīmēšanas un gleznošanas skolotājas Rasa Šulca un Rūta Dimdiņa.

"Izaicinājums bija radošā joma, jo tehnikumā audzēkņi apgūst dizaina programmas, kas galvenokārt vērstas uz dizaina uzdevumiem un tehniskām zināšanām, tāpēc bija nepieciešama papildu sagatavošanās, lai šo šķautni – atļaušanos un spēju iziet no ierastā – paspilgtinātu," atklāj zīmēšanas un gleznošanas skolotāja Rasa Šulca.

OT audzēkņiem konkursā bija jāsacenšas ar mākslas skolu audzēkņiem, bet pēc skolotājas R.Šulcas novērojumiem, tehnikuma audzēkņi šajā sabiedrībā izskatās visnotaļ pieņemami. Par to liecina arī iegūtā III vieta Valsts konkursā.

"Ar zīmēšanu un gleznošanu aizrāvos jau pirms mācībām tehnikumā, un šeit mana interese tikai pieauga un attīstījās. Biju patīkami pārsteigta par sasniegtajiem rezultātiem," atzīst Valērija Lastoviča.

Konkurss Jaņa Rozentāla Mākslas skolā risinājās divas dienas, kopumā bija jāiesniedz pieci darbi. Pirmajā dienā konkursa dalībniekiem bija jāklausās dzeja, un jāvizualizē saklausītās dzejas noskaņa, tēli, ritmi. Otrajā dienā jāzīmē no dabas, piemēram, balerīnas, kuras viena pozā stāv astoņas minūtes. Arī Madara Bule, kurai šoreiz līdz godalgotajām vietām nenokļuva atzinīgi vērtē konkursā iegūto pieredzi,

"Vērtīgākais bija, ka vienā no stāviem bija izlikti visu konkursa dalībnieku mājas darbi, ar kuriem varēja iepazīties un salīdzināt," atklāj M.Bule.

Valsts konkursā tika vērtēti arī mājas uzdevumi. Šoreiz dalībniekiem bija jāsagatavo skiču bloks "Mana dienasgrāmata", kur katrs konkursa dalībnieks viena mēneša garumā katru dienu fiksēja interesantākos, svarīgākos dienas notikumus, sajūtas, atziņas, noskaņas. Skiču blokā ietilpa 30 skices.

Protams, ka sagatavošanās procesā to skaits sniedzās pāri pussimtam. "Jāstrādā dažādās tehnikās, lai skices neatkārtojas tematiski, ir uzrunājošas un pārsteidzošas. Tāpēc bija svarīgi izvēlēties audzēkņus, par kuriem ir pārliecība, ka viņi neapstāsies pusceļā un nepadosies," saka skolotāja Rūta Dimdiņa.

Skolotāja arī pauž prieku, ka gan Valērijas konkursa, gan mājas darbs novērtēts ar vienādu punktu skaitu – 24,33, kas liecina par stabilu sniegumu un patstāvību.

Konkursa dalībnieku mājas darbu sagatavošanas procesā daudz palīdzēja arī zīmēšanas un kulturoloģijas skolotāja Vineta Oboznaja. "Kā jau minēja kolēģe Rasa Šulca, grūtākais bija atraisīt radošumu. Audzēkņi, kurus gatavojām konkursam, atzina, ka radošums viņiem palīdzējis arī citās jomās. Māka radīt idejas vajadzīga visiem un visur," uzsver V.Oboznaja.

OT audzēkņi radošo domāšanu jau pierādījuši, iegūstot I pakāpes Diplomu un speciālbalvu Kultūras kanona konkursā. Tagad Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi – Klāvs Egle (2MD) un Renāte Pidze (2VD) – gatavojas profesionālās meistarības konkursam "SkilssLatvia", lai pierādītu Ogres tehnikumā iegūtās zināšanas un prasmes grafikas dizainā un skatlogu noformēšanā.