Uzņēmums nodrošinās praksi mācību laikā, kā arī patstāvīgu darbu pēc sekmīgu studiju pabeigšanas