Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Atzinības raksts

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotajā konkursā pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu tika saņemti vairāk nekā 30 pedagogu darbi. Konkurss tika rīkots kustības "Draudzīga skola" ietvaros, darbu vērtēšanā piedalījās VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

Darbi tika vērtēti trijās kategorijās: 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu grupā;

Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā kā labākos komisijas izvēlējās Ogres tehnikuma direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas, kā arī Druvas vidusskolas un Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas darbus.

Konkursa gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola" dalībniekiem.

Labākie darbi tiks publicēti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapas sadaļā „Draudzīga skola".

Informācija no www.bti.gov.lv