Valsts svētkos sveic izcilākos Ogres tehnikuma audzēkņus

14.novembrī Ogres novada Kultūras centrā uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītu svinīgu pasākumu "Latvju saule" pulcējās Ogres tehnikuma (OT) audzēkņi, pedagogi un darbinieki.

"Latvija ir katra atbildība par to, ko paveicam, jo mūsu ikdienas darbs ir veltījums valstij. Tādā veidā mēs sekmējam Latvijas valsts attīstību. Mēs katrs esam daļa no Latvijas, un kopā varam daudz izdarīt," sveicot klātesošos Latvijas 99.dzimšanas dienā, uzsvēra OT direktore Ilze Brante.

Savā uzrunā I.Brante minēja, kā atbildības izpratne pret valsti izpaužas Ogres tehnikuma darbā. "Nupat noslēdzās akreditācijas process trīs izglītības programmām "Mežsaimniecības tehniķis", "Meža mašīnu mehāniķis" un "Meža mašīnu operators". Esam akreditējuši šīs izglītības programmas uz sešiem gadiem. 16 kritērijos no 17 esam ieguvuši augstāko vērtējumu, kas ir augsts mūsu kopīgā darba novērtējums. Vēlos teikt paldies visiem, kas iesaistījās akreditācijas procesā – audzēkņiem, pedagogiem, darbiniekiem."

OT direktore pauda gandarījumu arī par audzēkņu individuālajiem sasniegumiem dažādos konkursos, kuri nupat notikuši. Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas Viesmīlības pakalpojumu izglītības programmas audzēknis Rūdis Grundmanis uzvarējis bezalkoholisko kokteiļu konkursā "Monin Junior Cup 2017". OT komanda bijusi labākā Latvijas Kultūras kanona Vidzemes reģiona skolu konkursā un iekļuvusi finālā. Līdzīgs panākums arī OT komandai, kura izcīnījusi tiesības piedalīties konkursa "Profs 2017" finālā. Savukārt Mežsaimniecības tehniķu izglītības programmas 2.kursa audzēkņi uzvarējuši 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā Zemkopības ministrijas konkursā "Mūsu mazais pārgājiens".

Tā jau ir tradīcija, ka, sagaidot valsts svētkus, OT apbalvo izcilākos audzēkņus, kuriem vidējais vērtējums mācībās ir 8 balles un augstāks.

Atzinības rakstus "Par augstiem sasniegumiem mācībās un ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā" direktore pasniedza 35 audzēkņiem: Valērijai Lastovičai (3MD), Mairim Balodim (3MD), Dagnijai Lauskai (3MD) Agritai Vorei (4AD), Sandim Nesaulem (1MG, 1ND), Edgaram Veitneram (1MG, 1ND), Gintam Kārlim Bernšteinam (2MT), Jānim Kristeram Ločam (2MT), Mārītei Līgai Griķei (4MT), Mārtiņam Grīnbergam (4MT), Raitim Legzdiņam (4MT), Matīsam Mūrniekam (4MT), Leonīdam Pizičam (4MT), Aigaram Strelēvicam (4MT), Sintijai Mikalei (4VP), Līgai Trinskai (3VP), Silvestram Beļinskim (2DT), Andrim Šteinbergam (2DT), Andrim Vilčukam (3DT), Ernestam Plūcim (1ET), Inutai Tropai (4KL), Maijai Ermansonei (2KL),Montai Bergmanei (1KL), Diānai Cerminiecei (1MD1), Megijai Ermansonei (2GR), Amandai Karnišauskai (1GR), Gabrielai Polencai (1GR), Evijai Ziedonei (3ET), Larai Babinai (1VO), Filipam Aleksandram Zaržeckim (1VO), Viktorijai Geidai (2MD), Alisei Raģelei (2VD), Kristiānai Vilcānei (3RD) un Madarai Tahtahunovai.

Izcilniekus mācībās sveica arī direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.

Svinīgā pasākuma "Latvju saule" koncertā OT audzēkņi pierādīja, ka Latviju var izteikt vārdos, izdziedāt un izdejot.

Lai skatītāji varētu izsekot vēstures līkločiem no Latvijas valsts dibināšanas pirms 99 gadiem līdz mūsdienām, lielu ieguldījumu pasākuma sagatavošanā veica scenārija autore, vēstures skolotāja Iveta Atte. Savukārt skatuves runas mākslā audzēkņus ievirzīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Balode, par vizuālo materiālu rūpējās profesionālo priekšmetu skolotājs Armands Pučs, bet mākslinieciskos priekšnesumus sniedza interešu izglītības kolektīvi vadītāju Dairas Dāles, Lienes un Reiņa Grīnhofu vadībā.