Ogres tehnikuma audzēkņi ciemos Ogres pansionātā.

Ogres tehnikuma jaunieši ļoti aktīvi iesaistās Vislatvijas akcijā "Labo darbu nedēļa " un visas nedēļas ietvaros dara labus darbus, 17.oktobrī pārstāvji no 1MD -1,1MD-2, 1DT-1, 1DT-2, 2VO grupām, grupu audzinātāju Guntas Āmanes, Violetas Ozolas un Tatjanas Skābardes vadībā, apmeklēja Ogres pansionātu.

Audzēkņi uzstājās ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem un dzeju, kā arī spēlēja mēmo šovu kopā ar pansionāta iemītniekiem.

Kā sacīja, paši jaunieši tā esot jauka pieredze un lietderīgi pavadīts laiks. Arī pansionāta iemītnieki bija ļoti pateicīgi par jauko sirsnīgo pasākumu.

Ogres pansionāta sociālā darbiniece Dzidra Škoda pastāstīja, ka paši pansionāta iemītnieki aktīvi veido savus pasākumus un koncertus un labprāt gaidīs mūs ciemos arī turpmāk.

Ogres tehnikums ikgadu ir aktīvs labo darbu darītājs un īsteno sabiedrības labā pasākumus ne tikai vienas nedēļās ietvaros, bet visa mācību gada laikā.

Kopā padarīts darbs vienmēr sniedz gandarījumu un prieku par paveikto.