Ogres tehnikumā uzņēmēju dienā diskutē par profesionālās izglītības priekšrocībām

Ogres tehnikuma (OT) Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā notika Uzņēmēju – Atvērto durvju diena.

"Uzņēmēju – Atvērto durvju diena ir karjeras pasākums Ogres tehnikuma audzēkņiem un vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēniem. Pašreizējie tehnikuma audzēkņi iepazīst uzņēmējus un nākamos darba devējus, topošie audzēkņi – tehnikumu un tā sniegtās iespējas," norāda Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa vadītāja Aļona Lukašenoka.

Pasākuma dalībniekus sveica OT direktore Ilze Brante, informējot par tehnikuma vēsturi, attīstību un nākotnes plāniem. Tuvākajos gados plānots uzcelt multifunkcionālu halli sporta un atpūtas pasākumu organizēšanai, rekonstruēt un labiekārtot dienesta viesnīcas.

A.Lukašenoka un audzēkņi iepazīstināja klātesošos ar izglītības programmām, kuras var apgūt Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā.

"Mūsu nodaļā mācās 227 audzēkņi, tajā skaitā 80 datorsistēmu tehniķi, 40 elektronikas tehniķi, 73 klientu apkalpošanas speciālisti, 34 grāmatveži. Ar vidējo izglītību var iegūt arī lietveža kvalifikāciju," informē A.Lukašenoka. "Elektrotehnikas un datorsistēmu tehniķiem šajā mācību gadā esam uzsākuši modulāro apmācību. Pēc savas būtības un satura iegūtās prasmes un iemaņas ir tādas pašas kā līdz šim, jo viss notiek atbilstoši profesijas standartam. Atšķiras veids un metodes, ar kādām tiek organizēts mācību process, bet rezultāts varētu būt tikpat labs vai pat vēl labāks, jo tiek izmantota radošāka pieeja.”

Visās kvalifikācijas jau no pirmā kursa ir prakse. Audzēkņi mācību laikā iziet praksi gan mācību iestādē, gan uzņēmumos. Visi audzēkņi 4.kursā iziet sešus mēnešu ilgu kvalifikācijas praksi. Lielāki ieguvēji ir audzēkņi, kuri apgūst elektrotehnikas tehniķu izglītības programmu, jo viņiem ir iespējas jau no pirmā kursa iesaistīties darba vidē balstītās mācībās un praktizēties uzņēmumos.

Iluta Tauriņa, Klientu apkalpošanas programmas 4.kursa audzēkne un Inga Neilande, Grāmatvedības izglītības programmas 3.kursa audzēkne, stāstīja jauniešiem par mācībām tehnikumā un iespējām pilnveidot savus talantus interešu izglītības pulciņos.

Par savu pieredzi, ko ieguvis četru mācību gadu laikā Ogres tehnikumā, stāstīja Datorsistēmu tehniķu izglītības programmas 4.kursa audzēknis Kristaps Cerminieks.

"Ogres tehnikums ir ideāls starpnieks, lai iegūtu labu darbavietu. Esmu atradis šādu darbavietu, kur novērtē darbiniekus, arī materiālā ziņā, ir profesionāli un atsaucīgi kolēģi. Esmu pateicīgs savam lēmumam, ka esmu atnācis mācīties tieši uz Ogres tehnikumu. Šeit ir zinoši, ar ļoti lielu pieredzi apveltīti pedagogi. Jūs varat nākt pie jebkura skolotāja, un viņš jums izstāstīs to, kas jūs interesē. Arī pats mācību laikā esmu to diezgan bieži izmantojis. Skolotāji palīdz sagatavoties arī valsts mēroga konkursiem, kas dod jaunu pieredzi un zināšanas," stāsta K.Cerminieks.

Viena no priekšrocībām, kas ir profesionālās izglītības audzēkņiem, tā ir iespēja saņemt stipendiju. K.Cerminieks atklāj, ka viņš visus četru gadus ir saņēmis stipendiju sākot no 70 līdz 150 eiro, atkarībā no vidējās atzīmes un sabiedriskajām aktivitātēm.


"Esmu nedaudz paskaitļojis, ka tikai daļa no apgūtajām zināšanām specialitātē man būtu no savas kabatas izmaksājusi vairākus tūkstošus eiro. Tehnikumā varu mācīties to, kas man interesē, un būtu nenopietni šo izdevību palaist vējā. Pateicoties mācībām tehnikumā, esmu apceļojis pasauli, piedalījies dažādos starptautiskos projektos un papildinājis zināšanas. Esmu bijis Turcijā, Dānijā un Igaunijā, un man nav bijis jāiztērē ne centa. Izmantojiet iespēju apgūt bezmaksas izglītību!" – jauniešus aicināja K. Cerminieks.


A.Lukašenoka vadīja paneļdiskusiju "Praktikanta un darbinieka izvērtēšana". Diskusijā piedalījās SIA "NT Piedzīvojumi" valdes priekšsēdētājs Andis Plakans, SIA "TestDevLab" sabiedrisko attiecību vadītājs Kristaps Skutelis un personāla vadītāja Zanda Torgunova, AS "HansaMatrix" personāla vadītāja Diāna Urtāne, SIA "Asset Finance Group" valdes loceklis Guntis Geida, AS "SEB banka" Ogres filiāles vecākā klientu apkalpošanas speciāliste Sanita Šerpa.


Diskusijas dalībnieki akcentēja galvenās personības iezīmes, ko darba devējs gaida no praktikanta vai darbinieka. Tā ir pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem, prasme komunicēt ar klientiem, nebaidīties atzīt savas kļūdas un tās novērst.

 

Uzņēmēju – Atvērto durvju dienas turpinājumā notika profesionālās darbnīcas, kur esošie un topošie datorsistēmu tehniķi, grāmatveži un klientu apkalpošanas speciālisti tikās ar nozares uzņēmējiem. Tie interesenti, kam prioritāte ir elektronika, devās ekskursijā uz AS "HansaMatrix", lai iepazītos ar ražošanas procesiem un elektronikas tehniķu izaugsmes iespējām.