Kursi

Nr. p. k. Neformālās izglītības programma Stundu skaits Saturs Macību maksa Atbildīgā kontaktpersona
1. Mašinizētā meža izstrāde 145 st. Apgūst mežsaimniecības pamatus, meža darbu plānošanu, meža sertifikāciju un meža cirsmu izstrādi 144.99 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
2. Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība 145 st. Apgūst mežsaimniecības pamatus, meža darbu plānošanu, meža sertifikāciju un meža cirsmu izstrādi 41.32 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
3. Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi 60 st. Apgūst koku gāšanas darbus, atzarošanu un stumbru garināšanu pēc noteikta sortimenta, izvērtē koku gāšanas iespējamību un bīstamību, pareizi sagatavo darbam un lieto iekārtas, instrumentus. Sagatavo motorzāģa un krūmzāģa vadītāju atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 100.01 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
4. TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs 59 st. Apgūst ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā, traktortehnikas uzbūvē un ekspluatācijas pamatos, Iegūst prasmes praktiskā traktortehnikas vadīšanā 265.50 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
5. TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs praktiskās daļas eksāmens Apgūst ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā, traktortehnikas uzbūvē un ekspluatācijas pamatos, Iegūst prasmes praktiskā traktortehnikas vadīšanā 125.01 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
6. Mednieks 50 st. Apgūst zināšanas par medījamiem dzīvniekiem, kā organizēt populācijas apsaimniekošanu, pārzināt medības regulējošos normatīvos aktus, rīkoties ar ieroci saskaņā ar drošības prasībām 144.99 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
9. Valsts valoda atbilstoši pamata (A) valsts valodas prasmes līmenim 96 st. 96 st. Apgūst valsts valodu atbilstoši pamata (A) līmenim – klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Apgūst valsts valodu atbilstoši vidējam (B) līmenim – klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes. 300.00 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
10. Valsts valoda atbilstoši vidējam (B) valsts valodas prasmes līmenim 96 st. Apgūst valsts valodu atbilstoši vidējam (B) līmenim – klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes. 300.00 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
11. Profesionālās pilnveides izglītības programma “Harvestera operatora darbi” 320 st. Sagatavots darbinieks harvestera vadīšanā, ar zināšanām mežsaimniecības pamatos, meža darbu plānošanā, cirsmu izstrādē. 395.70 EUR Maija Ermansone, maija.ermansone@ovt.lv, mob.tālr.26612354
12. “B kategorijas autovadītājs” 75 st. Apgūst B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas. 400.00 EUR Silvija Vanaga 29401042 silvija.vanaga@ovt.lv