Mednieks

Izglītības programmas nosaukums: Neformālās izglītības programma “Mednieks

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 50
 • Teorija: 40
 • Praktiskās mācības: 10

Programmas īstenošanas veids:

Teorija – klātienē Ogres tehnikumā

Praktiskās mācības – klātienē šautuvē

Mācību programmas saturs: 

 1. Pārzināt un orientēties medību reglamentējošos normatīvajos dokumentos;
 2. Organizēt medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanu;
 3. Pareizi rīkoties problēmsituācijās;
 4. Zināt un rīkoties saskaņā ar drošības prasībām medībās un zināt medību veidus, paņēmienus;
 5. Pārzināt medījamo dzīvnieku anatomiju, fizioloģiju, uzvedību, slimības;
 6. Saskaņā ar higiēnas prasībām prast apstrādāt medījumu, organizēt pirmapstrādi;
 7. Rīkoties saskaņā ar medību ētiku un tradīcijām;
 8. Zināt mednieka tiesības un pienākumus;
 9. Sagatavot lietošanai šaujamieroci, pārbaudīt tā atbilstību darba drošības prasībām;
 10. Rīkoties ar medīnu šaujamieroci, ievērojot drošības prasības;
 11. Prast lietot un rīkoties ar medību rīkiem;
 12. Pārzināt ar medībām saistīto dokumentāciju kārtošanu;
 13. Zināt medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanu un medību saimniecības veidošanas pamatprincipus.

Pedagogi:

Erlends Sebris

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 12

Maksimālais skaits – 16

Mācību maksa: 144,99 EUR

Kontaktpersona: Maija Ermansone, tālrunis 26612354, e-pasts: maija.ermansone@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
 3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu maija.ermansone@ovt.lv

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Pieteikuma_veidlapa_Mednieks_2
Mednieks - veidlapa pieteikumam