Mežsaimniecības pamati

Izglītības programmas nosaukums: Neformālā izglītības programma “Mežsaimniecības pamati”

Mācību ilgums:

  • Kopējais stundu skaits: 80

Programmas īstenošanas veids: Klātiene

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Nav nepieciešams

Mācību programmas mērķis:

Attīstīt izpratni par meža ekosistēmu veidojošo mežaudžu struktūru, koku sugām un koku bioloģiskajām atšķirībām, veicot meža apsaimniekošanas darbus izmantot meža kartes un infrastruktūru.

Mācību programmas saturs: 

  1. Meža ekosistēma un uzbūve;
  2. Koku sugu atpazīšana (dendroloģija);
  3. Augoša koka rādītāji;
  4. Meža tipi;
  5. Meža infrastruktūra un kartes;
  6. Meža apsaimniekošanas cikls.

Mācību norise:

16.09.2023. – 25.11.2023.

Sestdiena (08:45-15:20)

Pedagogi: 

Anda Vilciņa, Ingrīda Barisa, Solvita Krodziniece

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 12

Maksimālais skaits – 20

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par neformālo izglītību

Mācību maksa: EUR 320,00

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

  1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
  2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
  3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Pieteikuma-veidlapa_ 80 st.Mežs. (1)
Mežsaimniecības pamati – pieteikuma veidlapa