Izglītības programmas nosaukums: Profesionālās tālākizglītības programma “Biškopība”

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 960
 • Teorija: 237
 • E – vide (patstāvīgi): 292
 • Praktiskās nodarbības klātienē Vecbebros : 200
 • Kvalifikācijas prakse pie profesionāla biškopja: 231

Programmas īstenošanas veids: Nodarbības klātienē un attālināti

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Labas datorprasmes, jāprot pārsūtīt savus failus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus. Jāpārzina biroja programmatūra (Excel, PowerPoint, Word).

Mācību programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot biškopi, kurš veic pilna tehnoloģiskā cikla darbus bišu dravā, organizē primāro ražošanu, iegūst biškopības produkciju, veic tās pārstrādi un realizāciju.

Mācību programmas saturs: 

 1. Bišu saimes bioloģija
 2. Biškopības inventārs
 3. Sabiedrības un cilvēka drošība
 4. Dravošana
 5. Bišu slimības un kaitēkļi
 6. Biškopības produktu ražošana, pārstrāde
 7. Bišu barības bāze
 8. Plānošana, uzskaite dravā un ciltsdarbs biškopībā
 9. Uzņēmējdarbības pamati
 10. Kvalifikācijas prakse
 11. Valsts noslēguma pārbaudījums – profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Materiāltehniskais nodrošinājums:

No dalībnieka:

Dators, skaļrunis, mikrofons un web kamera, kā arī nodrošināts ar ātru un stabilu interneta pieslēgumu.

Uz datora jābūt uzstādītai biroja programmatūrai (teksta apstrāde, izklājlapas un prezentācijas).

Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika!

Pieteikšanās jaunajai biškopju grupai līdz 7.10.2024.

Mācību norise:

no 26.10.2024. piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45 – 16:55

Pedagogi: 

Santa Krauze, Ineta Eglīte, Ēriks Mozga, Pārsla Indāre, Jānis Kronbergs, Ligita Rūtenberga, Linda Pastare

Mācību dalībnieku skaits grupā: Minimālais skaits – 18, maksimālais skaits – 20

Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība. Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (4LKI)

Kontaktpersona: Iveta Mize, tālrunis 26137084, e-pasts: iveta.mize@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
 3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu iveta.mize@ovt.lv.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Pieteikuma-veidlapa_2024
Pieteikuma veidlapa Biškopis