Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana

Ar mērķi veicināt audzēkņu izaugsmi, nodrošināt jaunu un interesantu profesionālo prasmju apguvi 2010.gada 1.jūlijā uzsākām realizēt ESF projektu aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” –„Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”.

Mērķa sasniegšanai projekta laikā paredzēts īstenot dažādas aktivitātes:

  • 6 jaunu mācību moduļu izstrāde (Serveru uzstādīšana un konfigurēšana; Informācijas tehnoloģiju izmantošana elektronikas procesu, signālapstrādes tehnoloģiju virtuālai izpētei; Karstā gaisa lodēšana un atlodēšana; Attēlu un video apstrādes iespējas; Web programmēšanas pamati; Finierēšana);
  • Mācību priekšmeta „Profesionālā svešvaloda” materiālu izstrāde IP „Elektronika”, „Datorsistēmas”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”;
  • Elektronisku mācību materiālu izstrāde 37 mācību priekšmetos;
  • Mācību intelektuālo resursu iegāde/pavairošana (vispārizglītojošā un profesionālā mācību literatūra, profesionālā periodika, e-resursa letonika.lv abonēšana);
  • Papildus konsultatīvais mācību atbalsts 38 mācību priekšmetos, t.sk., fakultatīvi eksāmenu priekšmetos;
  • Izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstīšana, organizējot olimpiādes, radošos konkursus – profesiju konkursi skolas un valsts mērogā, kā arī profesionālas ievirzes seminārus:
 

Izglītības programmas “Elektronika” profesionālie konkursi 2012

Profesionālās ievirzes seminārs IT jomā – Mana nākotne

Profesionālās ievirzes seminārs elektronikas jomā (2)

Konkurss “Eiropas Savienība – kopējās mājas”

Profesionālās ievirzes seminārs IT jomā

Profesionālās ievirzes seminārs kokapstrādes jomā (2)

Galdnieku dienas 2012

Biznesa plānu konkurss

Profesionālās ievirzes seminārs elektronikas jomā

Izglītības programmas “Datorsistēmas” konkursi 2012

Konkurss „Erudīts”

Skatuves runas konkurss

Profesionālās ievirzes seminārs kokapstrādē

Konkurss „Galdnieks – mākslinieks”

Konkurss “Elektronika 2011”

Konkurss “Galdnieks – darbīgs un atraktīvs”

Izglītības programmas “Datorsistēmas” konkursi

Erudītu konkurss 2011

Konkurss “Galdnieks 2010”

Konkurss “Erudīts 2010”

Adaptācijas pasākumi 1.kursiem

ipelekteronika_konkursi
Izglītības programmas "Elektronika" profesionālie konkursi 2012
mana nakotne
Profesionālās ievirzes seminārs IT jomā - Mana nākotne
sem_elektronika_2
Profesionālās ievirzes seminārs elektronikas jomā (2)
apraksts_vmp_vesture
Konkurss "Eiropas Savienība - kopējās mājas"
diskusijas_seminara_aprakstsit1
Profesionālās ievirzes seminārs IT jomā
apraksts_seminars_koki_24_05_2012
Profesionālās ievirzes seminārs kokapstrādes jomā (2)
galdnieku_dienas2012
Galdnieku dienas 2012
apraksts
Biznesa plānu konkurss
festo_seminara_apraksts
Profesionālās ievirzes seminārs elektronikas jomā
datkonkurss_2012
Izglītības programmas "Datorsistēmas" konkursi 2012
erudits_22_02_2012
Konkurss „Erudīts”
skatuves_runa
Skatuves runas konkurss
prof_ievirze
Profesionālās ievirzes seminārs kokapstrādē
rakstins_molberti
Konkurss „Galdnieks – mākslinieks”
konkurss_elektronika
Konkurss "Elektronika 2011"
galdnieks_darbigs_un_atraktivs
Konkurss "Galdnieks - darbīgs un atraktīvs"
datorsistemas_konk
Izglītības programmas "Datorsistēmas" konkursi
erudits_2011
Erudītu konkurss 2011
galdnieks_2010
Konkurss "Galdnieks 2010"
erudits_2010
Konkurss "Erudīts 2010"
adapt_pasakumi
Adaptācijas pasākumi 1.kursiem
  • Praktisko mācību un mācību prakšu īstenošana pie darba devēja;
  • E-mācību vides risinājumu ieviešana 27 mācību priekšmetos.
2012.gada 30. jūnijā ir noslēgusies projekta īstenošana.
2012.gada 27.jūnija projekta noslēguma konferencē projektā iesaistītais personāls un sadarbības partneri informēja klātesošos par darba rezultātiem, sniedza priekšlikums turpmākai darbībai ar mērķi veicināt profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu un prestiža celšanu.
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Vienošanās Nr. 2010/0072/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025