Plānošanas dokumenti

2023. gada septembra darba plāns
2023. gada septembra darba plāns
Pretkorupcijas pasākumu plāns_2021_2022
Pretkorupcijas pasākumu plāns
up11032022_OT_Attīstības_un_investīciju_stratēģijas_2021-2027_Gadam_pdf....
Attīstības un investīciju stratēģija 2021. - 2027. gadam
Profesionālās izglītības iestādes Ogres tehnikums nolikums.
Profesionālās izglītības iestādes Ogres tehnikums nolikums
ot-audzinasanas-programma_2021-2023 pabeigta
Audzināšanas darba programma
karjeras_izglitibas_programma _2020 (1)
Karjeras izglītības programma
OT_ Cilvekresursu attistibas plans_kopa_
Ogres tehnikuma cilvēkresursu attīstības plāns