Plānošanas dokumenti

Pretkorupcijas pasākumu plāns_2021_2022
Pretkorupcijas pasākumu plāns
darba plans_2021-2022_jūnijs
2022. gada jūnija darba plāns
darba plans_2021-2022_maijs
2022. gada maija darba plāns
up11032022_OT_Attīstības_un_investīciju_stratēģijas_2021-2027_Gadam_pdf....
Attīstības un investīciju stratēģija 2021. - 2027. gadam
darba plāna_2021-2022._aprīlis
2022. gada aprīļa darba plāns
darba plāna_2021-2022._marts
2022. gada marta darba plāns
darba plāns 2021._2022.m.g.februārisKOPA
2022. gada februāra darba plāns
darba plāna_2021-2022.
2022. gada janvāra darba plāns
IZM_saskanots_Ogres_tehnikuma_ pasnovertejuma-zinojums_2020_2021 _publiskojama_dala
Ogres tehnikuma pašnovērtējuma ziņojums - publiskojamā daļa
darba plāns_2021_2022_decembris
2021. gada decembra darba plāns
darba plāns_2021_2022_novembris
2021. gada novembra darba plāns
2021._2022mācību gada darba plāns_g
2021. / 2022. mācību gada darba plāns
Profesionālās izglītības iestādes Ogres tehnikums nolikums.
Profesionālās izglītības iestādes Ogres tehnikums nolikums
2021._2022.m.g.darba plāns oktobra mēnesim
2021. gada oktobra mēneša darba plāns
darba plāns-septembris
2021. gada septembra mēneša darba plāns
ot-audzinasanas-programma_2021-2023 pabeigta
Audzināšanas darba programma
Digitala_marketinga_darba plāns_2020._2021.m.g.
Digitālā mārketinga darba plāns
karjeras_izglitibas_programma _2020 (1)
Karjeras izglītības programma
OT_ Cilvekresursu attistibas plans_kopa_
Ogres tehnikuma cilvēkresursu attīstības plāns
KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021_PIKC_APSTIPRINATS
Karjeras attīstības atbalsta plāns 2020./2021.māc.gadam