Plānošanas dokumenti

darba plāna_2021-2022.
2022. gada janvāra darba plāns
IZM_saskanots_Ogres_tehnikuma_ pasnovertejuma-zinojums_2020_2021 _publiskojama_dala
Ogres tehnikuma pašnovērtējuma ziņojums - publiskojamā daļa
darba plāns_2021_2022_decembris
2021. gada decembra darba plāns
darba plāns_2021_2022_novembris
2021. gada novembra darba plāns
2021._2022mācību gada darba plāns_g
2021. / 2022. mācību gada darba plāns
Profesionālās izglītības iestādes Ogres tehnikums nolikums.
Profesionālās izglītības iestādes Ogres tehnikums nolikums
2021._2022.m.g.darba plāns oktobra mēnesim
2021. gada oktobra mēneša darba plāns
darba plāns-septembris
2021. gada septembra mēneša darba plāns
ot-audzinasanas-programma_2021-2023 pabeigta
Audzināšanas darba programma
Digitala_marketinga_darba plāns_2020._2021.m.g.
Digitālā mārketinga darba plāns
karjeras_izglitibas_programma _2020 (1)
Karjeras izglītības programma
OT_ Cilvekresursu attistibas plans_kopa_
Ogres tehnikuma cilvēkresursu attīstības plāns
KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021_PIKC_APSTIPRINATS
Karjeras attīstības atbalsta plāns 2020./2021.māc.gadam