Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārtas ietvaros Ogres tehnikums īstenos:

Izglītības programmas nosaukums Mācību ilgums Priekšzināšanu līmenis Mācību programmas mērķis un saturs Pedagogi Norises dienas, laiki Iegūstamais izglītības dokuments Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR
IP “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, modulis EIKT drošības politikas veidošana 70 stundas 9 nedēļas Zināšanas informātikā pamatizglītības līmenī Programmas mērķis ir sekmēt izglītojamo spējas līdzdarboties uzņēmuma EIKT drošības politikas veidošanā un datu aizsardzības nodrošināšanā 1. Datu glabāšana un informācijas apmaiņa 2. Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana 3. Ļaundabīgā programmatūra 4. Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība 5. Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība Ēriks Kļaviņš Otrdiena: 18:00-20:50 / Trešdiena: 18:00-20:50 Apliecība par moduļa apguvi 315 31.50
Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana 256 stundas 19 nedēļas (14 st. nedēļā) vai 13 nedēļas (20 st. nedēļā) Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības, projektēšanā un projekta izstrādē izmantojot datorgrafikas programmas AutoCAD, Photoshop un SketchUp 1. Ainavu dizains un projektēšana 2. Apstādījumu veidošana un kopšana 3. Datorgrafika - AutoCAD, Photoshop un SketchUp Linda Neško, Maruta Kaminska, Lauris Kalniņš, Ieva Kalniņa Otrdiena: 18:00-20:50 / Sestdiena 8:45 – 16:25, vai Piektdiena: 8:45 – 16:25 / Sestdiena 8:45 – 16:25 Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 596 59.60
Dārza ainavu plānošana 230 stundas 17 nedēļas (14 st. nedēļā) 12 nedēļas (20 st. nedēļā) Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir apgūt dārza ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības, projektēšanā un projekta izstrādē izmantojot datorgrafikas programmas Photoshop un SketchUp. 1. Ainavu dizains un projektēšana 2. Apstādījumu veidošana un kopšana 3. Datorgrafika - Photoshop un SketchUp Laura Šterna, Indra Purs, Dace Laiva, Kristīne Dreija, Ieva Kalniņa, Lauris Kalniņš Darba diena: 18:00-20:50 / Sestdiena: 8:45 – 16:25, vai Piektdiena: 8:45 – 16:25 / Sestdiena: 8:45 – 16:25 Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 596 59.60
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas 12 nedēļas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir pilnveidot izglītojamā digitālās prasmes, veidot vizuālās komunikācijas/grafikas dizaina projektus, pielietojot programmu „Adobe InDesign”. 1. InDesign projektu satura veidošana 2. InDesign projektu sagatavošana medijiem Dace Runča, Zane Bluķe, Pauline Kalniņa Darba diena: 18:00 – 20:50 / Sestdiena: 8:45 – 16:25 Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 936 93.60
Video izstrāde-filmēšanas un montāžas pamati 182 stundas 13 nedēļas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir pilnveidot izglītojamo spējas patstāvīgi darboties ar dažāda veida video filmēšanas un montāžas paņēmieniem. 1. Video filmēšanas pamatprocesi 2. Audiovizuālā darba montāža un pēcapstrāde 3. Kadra kompozīcija un dramaturģija Toms Ezerietis, Raivo Balodis, Dāvis Dreimanis Trešdiena: 18:00 – 20:50 / Sestdiena: 8:45 – 16:25 Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 936 93.60
IP “Ēdināšnas pakalpojumi”, modulis Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide 66 stundas 9 nedēļas Dalībniekam nepieciešamas datorprasmes interneta, pamatprogrammu un MS Office programmu (MS Word, Excel, Power Point) pārvaldīšanā Programmas mērķis ir sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt ēdienu, dzērienu un konditorejas izstrādājumu tehnoloģiskās un kalkulācijas kartes, sagatavot un noformēt uzskaites un pārskatu dokumentāciju. 1. Tehnoloģiskās kartes izstrāde 2. Kalkulācijas kartes izstrāde 3. Ražošanas procesa dokumentācija 4. Materiālo vērtību inventarizācija 5. Inventarizācijas informācijas izmantošanas iespējas 6. Tehnoloģfisko dokumentu izstrāde Māra Strazdiņa Trešdiena: 18:00-20:50 / Ceturtdiena 18:00-20:50 Apliecība par moduļa apguvi 297 29.70
Pieauguso izglitibas centra darbibas kartiba.Nr.10.,03.04.2017
Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmaklējuma uzskaite un atskaitīšana.Nr.8.10.09.2020
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana
macibpieaug

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Mācību ilgums Norises vieta, laiki
IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP” Biškopība”, biškopis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre un Ranka: e-vides programma, klātienē 1reizi mēnesī. Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP “ Būvdarbi”, namdaris 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, mēbeļu galdnieks 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, datorizētu kokapstrādes iekārtu operator 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Pavārs 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Konditors 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, datorsistēmu tehniķis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55
IP” Dārzu un parku kopšana”, kokopis (arborists) 640 stundas, 32 nedēlas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8.45-16.55
Izglītības programmas Mācību ilgums Norises vieta, laiki
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas, 8 nedēļas Ogre: Piektdienās 8.45-16.55 / Sestdienās 8.45-16.55
Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība 160 stundas, 8 nedēļas Ogre: e-vides programma, klātienē nodarbības 2 reizes, sestdienā.
Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana 256 stundas, 13 nedēļas Ogre: Piektdienās 8.45-16.55 / Sestdienās 8.45-16.55
Modulārās izglītības programmas modulis Mācību ilgums Norises vieta, laiki
IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežizstrāde 121 stunda, 6 nedēļas Ogre: Piektdienās 8.45-16.55 / Sestdienās 8.45-16.55
IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežsaimniecības pamati 121 stunda, 6 nedēļas Ogre: Piektdienās 8.45-16.55 / Sestdienās 8.45-16.55
IP “Meža darbi un tehnika”, Mežizstrāde un mežsaimniecības pamati 242 stundas, 12 nedēļas Ogre: Piektdienās 8.45-16.55 / Sestdienās 8.45-16.55

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālinātās mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Izglītības programma Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Norises dienas, laiki
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas Vidējā izglītība Pirmdiena: 17:30-21:00 / Otrdiena: 17.30-21.00 / Trešdiena: 17.30-21.00 / Ceturtdiena: 17:30-21:00 / Sestdiena: 8.45-16.55
Modulārās izglītības programmas moduļis Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Norises dienas, laiki
Koku stādu audzēšana 30 stundas Vidējā izglītība Sestdiena: 8:45-16:55
Mežsaimniecības pamati 120 stundas Vidējā izglītība Piektdiena: 8:45-16:55 / Sestdiena: 8:45-16:55