Ogres tehnikums īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Projekta   mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta koordinatori Ogres tehnikumā:

projektu vadītāja Ineta Grīna, mob.tālr. 29127832, e-pasts ineta.grina@ovt.lv

projektu vadītāja Monta Bergmane, mob.tālr. 24665499, e-pasts monta.bergmane@ovt.lv.

Arhīvs:

Pieauguso izglitibas centra darbibas kartiba.Nr.10.,03.04.2017
Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmaklējuma uzskaite un atskaitīšana.Nr.8.10.09.2020
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana