Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Izglītības programmas nosaukums Mācību ilgums Priekšzināšanu līmenis Mācību programmas mērķis un saturs Pedagogi Iegūstamais izglītības dokuments Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR
Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana 256 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības, projektēšanā un projekta izstrādē izmantojot datorgrafikas programmas AutoCAD, Photoshop un SketchUp 1. Ainavu dizains un projektēšana 2. Apstādījumu veidošana un kopšana 3. Datorgrafika - AutoCAD, Photoshop un SketchUp Linda Neško; Maruta Kaminska; Kristīne Dreija; Dace Laiva; Ilze Andersone; Lauris Kalniņš; Ieva Kalniņa; Mārtiņš Linde; Ģirts Barkāns; Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 596 59.60
Dārza ainavu plānošana 230 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir apgūt dārza ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības, projektēšanā un projekta izstrādē izmantojot datorgrafikas programmas Photoshop un SketchUp. 1. Ainavu dizains un projektēšana 2. Apstādījumu veidošana un kopšana 3. Datorgrafika - Photoshop un SketchUp Laura Hrisanfova; Indra Purs; Dace Laiva; Kristīne Dreija; Ieva Kalniņa; Lauris Kalniņš; Ilze Andersone; Ģirts Barkāns; Una Ozoliņa Ozola; Agnese Purviņa; Iveta Ozola; Ilva Ozola; Ieva Grīviņa; Mārtiņš Linde Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 596 59.60
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir pilnveidot izglītojamā digitālās prasmes, veidot vizuālās komunikācijas/grafikas dizaina projektus, pielietojot programmu „Adobe InDesign”. 1. InDesign projektu satura veidošana 2. InDesign projektu sagatavošana medijiem Dace Runča Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 936 93.60
Video izstrāde-filmēšanas un montāžas pamati 182 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir pilnveidot izglītojamo spējas patstāvīgi darboties ar dažāda veida video filmēšanas un montāžas paņēmieniem. 1. Video filmēšanas pamatprocesi 2. Audiovizuālā darba montāža un pēcapstrāde 3. Kadra kompozīcija un dramaturģija Toms Ezerietis; Raivo Balodis; Dāvis Dreimanis; Mārtiņš Mežulis; Laura Rožkalne-Ozola; Sintija Heine; Dace Jokste; Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 936 93.60
Pieauguso izglitibas centra darbibas kartiba.Nr.10.,03.04.2017
Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmaklējuma uzskaite un atskaitīšana.Nr.8.10.09.2020
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana
macibpieaug

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas  ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Mācību ilgums Norises vieta, laiki Pedagogi Iegūstamais izglītības dokuments Kopējā mācību maksa Līdzfinansējums 5% EUR*
IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Anda Vilciņa; Solvita Krodzniece; Ingrīda Barisa; Ints Lūsis; Arturs Cīrulis; Anatolijs Seļivanovs; Ojārs Priede; Kaspars Liepiņš; Jānis Freibergs; Roberts Gulāns; Aigars Strūbergs; Ligita Rūtenberga Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1622,60 81.13
IP” Biškopība”, biškopis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre un Ranka: e-vides programma, klātienē 1reizi mēnesī. Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Anita Svoka; Jānis Bakmanis; Ineta Eglīte; Pārsla Indāre; Jānis Kronbergs; Ēriks Mozga; Taņa Ločmele; Santa Biļinska; Lūcija Šmite; Liena Muceniece; Jānis Vainovskis; Ligita Rūtenberga Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1622,60 81,13
IP “ Būvdarbi”, namdaris 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Rihards Tintegode; Juris Balodis; Uldis Spulle; Roberts Viļumsons; Gatis Sala; Kaspars Šķēle; Kaspars Liepiņš; Solvita Krodziniece; Armands Lapiņš; Klāvs Miezis Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1549,40 77,47
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, mēbeļu galdnieks 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Bruno Freimanis; Mārtiņš Slaguns; Rihards Tontegode; Linda Neško; Kaspars Liepiņš; Rūta Dimdiņa; Klāvs Miezis; Beāte Grauduma; Linda Pastare Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1744,60 87,23
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, datorizētu kokapstrādes iekārtu operator 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Jānis Eniņš; Ģirts Plakans; Mārtiņš Slaguns; Rihards Tontegode; Kaspars Liepiņš; Klāvs Miezis; Inga Lišmane Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1744,60 87,23
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Konditors 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Māra Strazdiņa; Gita Kalnaģeidāne; Zinaida Bāra; Svetlana Alminoviča-Miljanoviča; Kaspars Liepiņš; Linda Pastare; Inga Lišmane; Anita Grauduma Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1451,80 72,59
IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, datorsistēmu tehniķis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Aļona Lukašenoka; Viktors Ceiruls; Artūrs Bičols; Inga Ieraga; Aivars Laganovskis; Ēriks Kļaviņš; Linda Neško Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1561,60 78,08
IP” Dārzu un parku kopšana”, kokopis (arborists) 640 stundas, 32 nedēlas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8.45-16.55 Armands Lapiņš; Jānis Strausmanis; Solvita Lugaze; Romans Kalenda; Guntis Bercis; Anatolijs Seļivanovs; Aleksandrs Borisogļebskis; Aigars Priede; Raitis Rožkalns; Ligita Rūtenberga Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis. 3LKI 1064.00 53,20