Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Izglītības programmas nosaukums Mācību ilgums Priekšzināšanu līmenis Mācību programmas mērķis un saturs Pedagogi Iegūstamais izglītības dokuments Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR
Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana 256 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības, projektēšanā un projekta izstrādē izmantojot datorgrafikas programmas AutoCAD, Photoshop un SketchUp 1. Ainavu dizains un projektēšana 2. Apstādījumu veidošana un kopšana 3. Datorgrafika - AutoCAD, Photoshop un SketchUp Linda Neško; Maruta Kaminska; Kristīne Dreija; Dace Laiva; Ilze Andersone; Lauris Kalniņš; Ieva Kalniņa; Mārtiņš Linde; Ģirts Barkāns; Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 596 59.60
Dārza ainavu plānošana 230 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir apgūt dārza ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības, projektēšanā un projekta izstrādē izmantojot datorgrafikas programmas Photoshop un SketchUp. 1. Ainavu dizains un projektēšana 2. Apstādījumu veidošana un kopšana 3. Datorgrafika - Photoshop un SketchUp Laura Hrisanfova; Indra Purs; Dace Laiva; Kristīne Dreija; Ieva Kalniņa; Lauris Kalniņš; Ilze Andersone; Ģirts Barkāns; Una Ozoliņa Ozola; Agnese Purviņa; Iveta Ozola; Ilva Ozola; Ieva Grīviņa; Mārtiņš Linde Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 596 59.60
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir pilnveidot izglītojamā digitālās prasmes, veidot vizuālās komunikācijas/grafikas dizaina projektus, pielietojot programmu „Adobe InDesign”. 1. InDesign projektu satura veidošana 2. InDesign projektu sagatavošana medijiem Dace Runča Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 936 93.60
Video izstrāde-filmēšanas un montāžas pamati 182 stundas Dalībnieks pārzina savu datoru, spēj organizēt un instalēt failus, spēj pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus Programmas mērķis ir pilnveidot izglītojamo spējas patstāvīgi darboties ar dažāda veida video filmēšanas un montāžas paņēmieniem. 1. Video filmēšanas pamatprocesi 2. Audiovizuālā darba montāža un pēcapstrāde 3. Kadra kompozīcija un dramaturģija Toms Ezerietis; Raivo Balodis; Dāvis Dreimanis; Mārtiņš Mežulis; Laura Rožkalne-Ozola; Sintija Heine; Dace Jokste; Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību 936 93.60