Individuālās pieejas nodrošināšana personām ar zemu izglītības līmeni

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” individuālās pieejas nodrošināšana personām ar zemu izglītības līmeni
mērķa grupa ir nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu
pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.

Projekta ietvaros personai tiek izstrādāts kompetenču attīstības plāns un noteikts apgūstamais
modulis vai moduļu kopa, ņemot vērā iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes.

Izglītības iestāde uzsāk personas kompetenču attīstības plāna izveidi pēc lēmuma saņemšanas no
Valsts izglītības attīstības aģentūras par personas atbilstību projekta mērķa grupai.

Kompetenču attīstības plāna izveide:
1. Persona tiek aicinātā uz Ogres tehnikumu iepriekš apgūto zināšanu un prasmju, t.sk.
darba pieredzē iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanu.
2. Tiek noteiktas trūkstošās zināšanas un prasmes.
3. Tiek noteikts modulis vai moduļu kopa no piedāvāto izglītības programmu saraksta, kuru
nepieciešams apgūt.

Pēc kompetenču plāna izveides izglītojamais slēdz mācību līgumu un veic mācību maksu 10%
apmērā. Personām no maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības mācību maksa nav jāveic.

 

Profesionālo izglītības programmu saraksts un piedāvātie moduļi/moduļu kopas:

1. “Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks

Modulis “Konstruēšana ar speciālām datorprogrammām”

2. “Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālā kvalifikācija datorizēto kokapstrādes iekārtu operators

Modulis “Koksnes mehāniskā apstrāde”

3. “Būvdarbi”, profesionālā kvalifikācija namdaris

Moduļu kopa “Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana” un “Masīvkoku konstrukciju restaurācija”

4. “Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas”, profesionālā kvalifikācija video operators

Modulis “Fotogrāfēšana un foto apstrāde

5. “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija pavārs

Modulis “Konservēšanas pamati”

6. “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija pavārs

Modulis “Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve”

7. “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis

Modulis “EIKT drošības politikas veidošana”