Modulis Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve

Izglītības programmas nosaukums:

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” (Pavārs) modulis

“ Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve”

 

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 102
 • Teorija: 30
 • Praktiskais darbs: 72

Programmas īstenošanas veids: Klātiene, Ogres tehnikums

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Nav nepieciešams

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas gatavot un pasniegt dažādas sarežģītības Latvijas etnogrāfisko reģionu un novadu ēdienus, dzērienus, saglabājot Latvijas kulināro montojumu un veicinot mūsdienu latviešu virtuves attīstību.

Mācību programmas saturs: 

 1. Latviešu virtuves raksturojums.
 2. Kulinārais mantojums.
 3. Latvijas etnogrāfisko reģionu un novadu raksturīgākie ēdieni.
 4. Starptautiski atzītie Latvijas kulinārā mantojuma ēdieni.
 5. Tradicionāli (raksturīgi) Latvijā audzēti un ražoti pārtikas produkti uzturā.
 6. Latvijas savvaļas pārtikas produkti.
 7. Cikliskā kalendāra loma uzturā – no senatnes līdz mūsdienām.
 8. Mūsdienu latviešu virtuve.
 9. Noslēguma pārbaudījums – izglītojamie gatavo dažādas sarežģītības latviešu nacionālās un mūsdienu virtuves ēdienus un/vai izstrādājumus, ievērojot noteiktās prasības.

Materiāltehniskais nodrošinājums:

No dalībnieka: Nav nepieciešams

No Ogres tehnikuma: 

 • Tehniskais nodrošinājums klātienes nodarbībās Ogres tehnikumā.

Mācību norise:

Sestdienas, plkst. 08:45-16:55

Pedagogs: 

Gita Kalnaģeidāne, Māra Strazdiņa, Zinaida Bāra

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 10

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par moduļa apguvi

Mācību maksa: EUR 36

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildītu veidlapu un iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv
 3. Ja būsi atbilstošs/-ša dalībai projektā, saņemsi uzaicinājumu uz iepriekš iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanu Ogres tehnikumā

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Iesniegums_ESF_eletroniski
ESF iesniegums elektroniski
Iesniegums_ESF_papīra forma
ESF iesniegums papīra formā