Modulis EIKT drošības politikas veidošana

Izglītības programmas nosaukums:

Profesionālās tālākizglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” (Datorsistēmu tehniķis) modulis

“EIKT drošības politikas veidošana”

 

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 70
 • Teorija: 26
 • Praktiskais darbs: 44

Programmas īstenošanas veids: Klātiene, Ogres tehnikums

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Pamatprasmes darbā ar datoru

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas līdzdarboties uzņēmuma EIKT drošības politikas veidošanā un datu aizsardzības nodrošināšanā.

Mācību programmas saturs: 

 1. Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
 2. Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
 3. Ļaundabīgā programmatūra.
 4. Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
 5. Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.
 6. Noslēguma pārbaudījums – ieskaite, kurā ir teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi un praktiskā daļa. Ieskaites teorētiskajā daļā tests zināšanu kontrolei, praktiskā daļā – projekta darbs (izglītojamie izveido drošības politiku savam uzņēmumam, izvēloties rīkus fiziskajai un loģiskajai drošībai)

Materiāltehniskais nodrošinājums:

No dalībnieka: Nav nepieciešams

No Ogres tehnikuma: 

 • Tehniskais nodrošinājums (dators) klātienes nodarbībās Ogres tehnikumā.

Mācību norise:

Piektdienas, plkst. 15:00-18:40

Sestdienas, plkst. 08:45-12:35

Pedagogs: 

Viktors Ceiruls, Aļona Lukašenoka

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 10

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par moduļa apguvi

Mācību maksa: EUR 31.50

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildītu veidlapu un iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv
 3. Ja būsi atbilstošs/-ša dalībai projektā, saņemsi uzaicinājumu uz iepriekš iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanu Ogres tehnikumā

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Iesniegums_ESF_eletroniski
ESF iesniegums elektroniski
Iesniegums_ESF_papīra forma
ESF iesniegums papīra formā