Izglītības programmas nosaukums:

Profesionālās tālākizglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” (Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators) modulis “Koksnes mehāniskā apstrāde”

 

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 80
 • Teorija: 20
 • Praktiskais darbs: 60

Programmas īstenošanas veids: Klātiene

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: 

 1. Prasmes darbā ar elektriskiem un rokas kokapstrādes instrumentiem.
 2. Spēja atpazīt izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai (koksnes veids, mitrums).

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas mehāniski apstrādāt koksni, ievērojot darba drošības noteikumus, izmantojot detaļu specifikāciju un patstāvīgi iestatot kokapstrādes darbmašīnas.

Mācību programmas saturs: 

 1. Ripzāģmašīnas sagatavošana darbam, darba paņēmieni.
 2. Lentzāģmašīnas sagatavošana darbam, darba paņēmieni
 3. Frēzmašīnu sagatavošana darbam, darba paņēmieni.
 4. Urbšanas/dobšanas iekārtas sagatavošana darbam, darba paņēmieni.
 5. Slīpmašīnu sagatavošana darbam, darba paņēmieni.
 6. Palīgierīču izvēle un to lietošana.
 7. Rasēšanas pamati.
 8. Kokapstrādes mašīnu iestatīšana darbam.
 9. Griezējinstrumentu veidi.
 10. Griezējinstrumentu uzturēšana darba kārtībā.
 11. Koksnes un kokmateriālu apstrāde ar mobili stacionārajām un pozīcijas tipa mašīnām.
 12. Mašīnu ikdienas apkope un uzturēšana.
 13. Noslēguma pārbaudījums – koka izstrādājuma izgatavošana.

Materiāltehniskais nodrošinājums:

 • Darbam atbilstošs apģērbs (kombinezons un darba apavi iekštelpām).
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi (darba brilles, austiņas un cimdi).

Mācību norise:

Piektdienas, Sestdienas 

plkst. 08:45-16:55

Pedagogs: 

Mārtiņš Slaguns, Jānis Saulītis

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 12

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par moduļa apguvi

Mācību maksa: EUR 36.00

Kontaktpersona: Monta Bergmane, tālrunis 24665499, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2.  Aizpildītu veidlapu un iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju nosūti uz e-pastu monta.bergmane@ovt.lv
 3. Ja būsi atbilstošs/-ša dalībai projektā, saņemsi uzaicinājumu uz iepriekš iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanu Ogres tehnikumā

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Iesniegums_ESF_eletroniski
ESF iesniegums elektroniski
Iesniegums_ESF_papīra forma
ESF iesniegums papīra formā