Ogres tehnikums (uz nenoteiktu laiku )  aicina pievienoties pedagogu komandai

šādus pedagogus:

 • Vācu/Franču valodas pedagogs
 • Matemātikas pedagogs
 • Latviešu valodas un literatūras pedagogs
 • Fizikas pedagogs

Darbs Ogrē, juridiskā adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001; e-pasts ovt@ovt.lv; tālrunis 65024254.

PRASĪBAS KANDIDĀTAM

 • Izglītība un tālākizglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ;
 • Uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
 • Vispārizglītojošajos mācību priekšmetos skolotāja kvalifikācija (var būt augstākās izglītības iestādes students/e)
 • Profesionālajos kursos – nozares speciālists
 • Mērķtiecība un neatlaidība darbā;
 • Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.

PIEDĀVĀJAM

 • Darba slodzi saskaņā ar tarifikāciju
 • Atalgojums sākot no Eur 1330 mēnesī par 30 stundu darba nedēļu ( t.sk. kontaktstundas un stundas citu pienākumu veikšanai), pedagogi papildus saņem 10% piemaksu
 • Iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšana beidzoties pārbaudes laikam.

PIETEIKŠANĀS

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) iesūtīt līdz 2024.gada 1.augustam (ieskaitot) ar norādi “Pedagoga vakance” vai personīgi Ogres tehnikumā, vai parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu ovt@ovt.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar direktores vietnieci izglītības un metodiskajā jomā Lindu Puķīti  pa tālruni 22848473 vai e-pastu  linda.pukite@ovt.lv .

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres tehnikums,  elektroniskā pasta adrese ovt@ovt.lv

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13.pantu, informējam, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres tehnikums, juridiskā adrese  „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001, kontaktinformācija: ovt@ovt.lv, 26612354.

Papildu informāciju par Jūsu tiesībām un personas datu apstrādi jūs variet iegūt Ogres tehnikuma Privātuma politikā :  https://ovt.lv/privatuma-politika-2/