Ogres tehnikums (uz nenoteiktu laiku )  aicina pievienoties pedagogu komandai

Dienesta viesnīcas pedagogu

Darbs Ogrē, juridiskā adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001; e-pasts ovt@ovt.lv; tālrunis 65024254.

PRASĪBAS KANDIDĀTAM

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ;

Uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;

Aktīvi nodarbināt izglītojamos, aktīvi iesaistīties dienesta viesnīcas sabiedriskajā dzīvē;

Labas komunikācijas prasmes, sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai;

Nodrošināt dienesta viesnīcu reglamenta, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu un dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu;

Nodrošināt dienesta viesnīcās dzīvojošiem izglītojamajiem drošu un psiholoģiski labvēlīgu vidi, sadarboties ar izglītojamajiem.

PIEDĀVĀJAM

Pilnas slodzes darbu  (Darba laiks no plkst.15:30 līdz 00.00, no svētdienas līdz ceturtdienai, piektdiena un sestdiena brīvdienas);

 

Atalgojums sākot no  Eur 1526 mēnesī, pedagogi papildus saņem 10% piemaksu;

 

Iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;

 

Sociālās garantijas, veselības apdrošināšana beidzoties pārbaudes laikam.

PIETEIKŠANĀS

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) iesūtīt līdz 2024.gada 15.augustam (ieskaitot) ar norādi “Dienesta viesnīcas pedagoga vakance” vai personīgi Ogres tehnikumā, vai parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu ovt@ovt.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Dienesta viesnīcu vadītāju Dmitriju Usinu pa tālruni 29188649 vai e-pastu  dmitrijs.usins@ovt.lv .

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres tehnikums,  elektroniskā pasta adrese ovt@ovt.lv

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13.pantu, informējam, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres tehnikums, juridiskā adrese  „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001, kontaktinformācija: ovt@ovt.lv, 26612354.

Papildu informāciju par Jūsu tiesībām un personas datu apstrādi jūs variet iegūt Ogres tehnikuma Privātuma politikā :  https://ovt.lv/privatuma-politika-2/