Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā

No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Austrijas, Čehijas un Rumānijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā projektu “INVOLT” Nr. 2014-1-DE02-KA204-001424

 

Projekta apraksts:

Viens no projekta „INVOLT” (Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā) galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt 3 pakāpju izglītojoši pedagoģisko modeli ar mērķi motivēt riska grupas audzēkņus darba vidē balstītas izglītības iegūšanai un palīdzēt viņiem integrēties sabiedrībā, izstrādāt mācību metodiskos materiālus un realizēt dažādas aktivitātes saistībā ar projekta mērķiem un uzdevumiem, saistot tos ar savu pedagoģisko pieredzi, apzinot Latvijas riska grupas jauniešu vēlmes un vajadzības, iepazīties un iegūt pieredzi, kā šīs problēmas tiek risinātas Eiropas kontekstā, kā arī nodrošināt projekta materiālu pieejamību un publicitāti gan Latvijas, gan Eiropas interneta vietnēs.

Projekta ieviešanas laiks: 2014.gada 1. septembris līdz 2016. gada 31. augusts.

Projekta finansējums: 31 216,00 EUR

 

Pirmā konference – Vācijā, Vismārā un Šverino no 2014. gada 12. novembra līdz 2014. gada 15. novembrim.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar projekta „INVOLT” sadarbības partneriem, mērķiem, uzdevumiem un īstenošanas plānu.
 • Iepazīšanās ar Vācijas pieredzi sociālā riska grupas jauniešu integrēšanā sabiedrībā un darba vidē balstītu mācību realizācijā.

Lasīt vairāk par konferences norisi Vācijā šeit

Otrā konference – Austrijā, Klāgenfurtē no 2015. gada 15. aprīļa līdz 2015. gada 18. aprīlim.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.

Lasīt plašāk par konferenci Austrijā šeit

Trešā konference – Austrijā, Klāgenfurtē no 2015. gada 7. jūnija līdz 2015. gada 13. jūnijam.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.

Ceturtā konference – Rumānijā, Kalarasi no 2015. gada 23. septembra līdz 2015. gada 26. septembrim.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.

Piektā konference – Latvijā, Ogrē no 2015. gada 2. decembra līdz 2015. gada 5. decembrim.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.

Sestā konference – Čehijā, Zlinā no 2016. gada 15. marta līdz 2016. gada 19.martam.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.

Septītā konference – Vācijā, Šverīnē no 2016. gada 3. aprīļa līdz 2016. gada 9. aprīlim.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.

Astotā konference – Vācijā, Vismārā no 2016. gada 14. jūnija līdz 2016. gada 18. jūnijam.

Konferences uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē.
 • Iepazīšanās ar rokasgrāmatu par to kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.
 • Pārrunāt jautājumus par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi.
 • Precizēt projekta „INVOLT” turpmāko aktivitāšu un uzdevumu plānu.