Ogres tehnikuma pedagogi turpina pilnveidot savu pieredzi starptautiskā projektā

 No 2015. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, izglītības programmas „Mežsaimniecība” grupu audzinātāja Vija Vīksna un Pārtikas ražošanas un viesmīlības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Ineta Rumpētere turpināja pilnveidot savas zināšanas un pieredzi starptautiskā sociālpedagoģiskā projektā INVOLT (Erasmus + projekts Integration into vocacional training, employment and social partaking in European context)  Austrijas vienā no skaistākajām pilsētām- Klāgenfurtē, Karintijas federālās zemes galvaspilsētā, kurā dzīvo apmēram 100 tūkstoši cilvēku, vienā no sešām lielākajām Austrijas pilsētām.

Šajā projekta partneru tikšanās reizē tikām viesmīlīgi uzņemti Klāgenfurtes Tautas augstskolā (die Kartner Volkshochschulen), iepazinām Austrijas pieredzi jauniešu sociālo problēmu risināšanā, integrēšanā sabiedrībā un darba vidē, viesojāmies Klāgenfurtes Tautas augstskolas Darba kamerā un produkcijas skolā „Impulss”, abas šīs iestādes realizē izglītības programmas un dažādas aktivitātes saistībā ar sociāli problemātisku jauniešu integrēšanu sabiedrībā, profesijas apguvi un veiksmīgu iekļaušanos darba vidē, kā arī tikšanās laikā tika prezentēti labās prakses piemēri.

Projekta tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par jauniešu sagatavošanu testēšanai, par testu izstrādi, pašu testēšanu, testēšanas rezultātu analīzi. Projekta ietvaros ir jāizstrādā 3 pakāpju pedagoģiskais modelis, kurā ir jāiekļauj reāli uzdevumi un aktivitātes, kuri palīdzēs riska grupas jauniešiem integrēties sabiedrībā un darba vidē. Projekta materiāli visi ir jāizveido elektroniski, jāievieto mājas lapā, kā arī jāiztulko katras dalībvalsts valodā, šie materiāli projekta dalībniekiem jāpopularizē un jāizplata savā reģionā.

Projekta dalībnieku tikšanās laikā tika prezentēta rokasgrāmata, kā veidot refleksijas un e vides materiālus, veikt ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, sniegt pašvērtējumu un ārējo vērtējumu.

Projekta aktivitāšu ietvaros tika nolemts organizēt tālākizglītības un praktisko mācību semināru sadarbībā ar „Siera klubu” audzēkņiem un pedagogiem, kurš apliecinās Latvijas kā projekta dalībvalsts un Ogres tehnikuma ieguldījumu projekta rezultātu sasniegšanā.

Projekta partneru trešās tikšanās laikā Ogres tehnikuma pedagogi aicināti iesaistīties darba grupā un piedalīties 3 pakāpju pedagoģiskā modeļa izstrādē no 7. jūnija līdz 13. jūnijam Austrijas pilsētā Klāgenfurtē, kā arī izstrādāt mācību metodiskos materiālus un realizēt dažādas aktivitātes saistībā ar projekta mērķiem un uzdevumiem, saistot tos ar savu pedagoģisko pieredzi, apzinot Latvijas riska grupas jauniešu vēlmes un vajadzības, veicot pašvērtējumu, analizēt pedagoģiskā modeļa atbilstību un realizācijas iespējas savas valsts kontekstā, nodrošināt projekta materiālu pieejamību un publicitāti projekta un Ogres tehnikuma mājaslapā.

 

 

 

Ineta Rumpētere,

Pārtikas ražošanas un viesmīlības

izglītības programmu nodaļas audzinātāja