Ogres tehnikuma pedagogi gūst jaunu pieredzi Vācijā

No 2014. gada 12. novembra līdz 15. novembrim Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Pārtikas ražošanas un viesmīlības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Ineta Rumpētere un Mežsaimniecības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Vija Vīksna devās interesantā komandējumā uz Vācijas pilsētām Vismāru ( atrodas Ziemeļvācijā, Baltijas jūras krastā, apmēram 150 km no Hamburgas) un Šverīni

( Meklenburgas – Priekšpomerānijas federālās zemes administratīvais centrs) ar mērķi iesaistīties un piedalīties Eiropas struktūrfondu finansētā Erasmus+ projektā INVOLT (Integration into vocacional training, employment and social partaking in European context ) kā partnerskolai un sadarbības partnerim.

Ogres tehnikums iesaistās šajā projektā kā sadarbības partneris, projekts ir apstiprināts uz diviem gadiem ( 01. 09. 2014. – 31. 08. 2016.), Ogres tehnikuma direktore un pedagogi ir uzaicināti piedalīties darba grupā un iesaistīties projekta aktivitātēs. Projektā uzaicināti piedalīties 5 partnervalstu ( Vācijas, Austrijas, Čehijas, Rumānijas un Latvijas izglītības iestādes un organizācijas, kuras realizē sociālos projektus saistībā ar riska grupas jauniešu profesionālo apmācību un integrāciju sabiedrībā) dalībnieki, kā arī Vācijas kokapstrādes uzņēmums EGGER Europawerke Wismar, kurā augsta līmeņa tehnoloģisko procesu rezultātā tiek ražots lamināts, saplāksnis un mēbeļu apdares materiāli, un uzņēmums ir arī viens no projekta partneriem.

Pirmajā darba dienā Vācijas pilsētā Vismārā notika projekta dalībnieku pirmā tikšanās, kurā tika prezentēts projekts, tā menedžmenta plāns, apzināti projekta mērķi un uzdevumi, iepazināmies ar Vācijas pieredzi sociālā riska grupas jauniešu integrēšanā sabiedrībā un darba vidē balstītu mācību realizācijā, notika savstarpēja projekta dalībnieku iepazīšanās, partneru prezentācijas, ekskursija EGGER Europawerke Wismar uzņēmumā, kā arī Vismāras pilsētas apskate.

Projekta dalībnieku tikšanās otrajā dienā notika Šverīnes Produkcijas skolā,kurā mācās jaunieši no 14 līdz 17,5 gadu vecumam, apgūstot profesionālās iemaņas un paralēli iegūstot pamatizglītību, pēc, t.s., produktīvā mācīšanās metodes ( Productive Lerner), šī mācību metode saistīta ar citu pieeju mācībām un audzināšanas darbam, lai jaunieši pēc iespējas veiksmīgāk integrētos sabiedrībā un darba vidē. Šverīnē tika prezentēts arī projekta menedžmenta plāns, sadarbības partneri vienojās par tālākajām aktivitātēm, nākamā tikšanās plānota Austrijas pilsētā Klāgenfurtē 2015. gada aprīlī, Ogres tehnikumā projekta partneri viesosies 2015. gada decembrī.

Mēs iepazināmies ar Šverīnes Produkcijas skolas pedagogu pieredzi un vērojām skolas audzēkņus praktisko mācību laikā. Otrās dienas noslēgumā bija paredzēta Šverīnes pilsētas apskate.

Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt 3 pakāpju izglītojoši pedagoģisko modeli ar mērķi motivēt riska grupas audzēkņus darba vidē balstītas izglītības iegūšanai un palīdzēt viņiem integrēties sabiedrībā, izstrādāt mācību metodiskos materiālus un realizēt dažādas aktivitātes saistībā ar projekta mērķiem un uzdevumiem, saistot tos ar savu pedagoģisko pieredzi, apzinot Latvijas riska grupas jauniešu vēlmes un vajadzības, iepazīties un iegūt pieredzi, kā šīs problēmas tiek risinātas Eiropas kontekstā, kā arī nodrošināt projekta materiālu pieejamību un publicitāti gan Latvijas, gan Eiropas interneta vietnēs.

 

Ineta Rumpētere

Pārtikas ražošanas un viesmīlības izglītības programmu

grupu audzinātāja