Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide – 9. kārta

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Profesionālās pilnveides izglītības programmu

 “Datorzinības bez priekšzināšanām”

“Individuālās pieejas nodrošināšana personām ar zemu izglītības līmeni”