Datorzinības bez priekšzināšanām

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Datorzinības bez priekšzināšanām”

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 160
 • Teorija (klātiene) 40
 • Praktiskie darbi (klātiene) 120
 • Īstenošanas periods 8 nedēļas

Mācību norise:

Piektdienās plkst. 8:45-16:55; sestdienās plkst.8:45-16:55

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Bez priekšzināšanām

Izglītības programmas apguves rezultātā dalībnieks:

 • Pārzina datortehniku un tās izmantošanas iespējas.
 • Pārzina datora uzbūvi un galvenās komponentes.
 • Pārzina bezmaksas lietojumprogrammas un to izmantošanas iespējas.
 • Spēj izmantot bezmaksas lietojumprogrammas un digitālos rīkus.
 • Spēj strādāt ar datoru, perifērijas un atmiņas ierīcēm.

Galvenās tēmas: 

 1. Ievads datora uzbūvē un datortehnikas izmantošanā.
 2. Bezmaksas lietojumprogrammas.
 3. Digitālo rīku izmantošana.
 4. Darbs ar perifērijas un atmiņas ierīcēm.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

Nav nepieciešams

Noslēguma pārbaudījums:

Ieskaite

Īstenošanas vieta:

“Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par neformālo izglītību

Līdzmaksājums: EUR 56.32

Maks. izglītojamo skaits mācību grupā: 25

Programmas apguves valoda:

Latviešu

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv