Iekšējās kārtības noteikumi. Nr.16.,14.09.2017
Iekšējie kārtības noteikumi
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
Ētikas kodekss
Ētikas kodekss