OT bibliotēkas izmantoānas noteikumi. Nr.1.,07.01.2022
Ogres tehnikuma bibliotēkas izmantošanas noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi. Nr.16.,14.09.2017
Iekšējie kārtības noteikumi
Stipendiju piešķiršanas nolikums. Nr.13.,01.11.2021
Stipendiju piešķiršanas nolikums2
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi.Nr.14.,01.09.2022.
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
Ētikas kodekss
Ētikas kodekss