Datorsistēmu tehniķis

Izglītības programma Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli
Iegūstamā kvalifikācija Datorsistēmu tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Datorsistēmu tehniķis diagnosticē un novērš datortehnikai sistēmas un tehniskās problēmas, nokomplektē datoru, uzstāda un konfigurē operētājsistēmas un dažādas programmas, strādā ar Windows un Linux sistēmām, prot pielietot tradicionālās un alternatīvās lietojumprogrammas, veidot un uzturēt Web vietnes, vienkāršus datora tīklus, vienkāršus serveru risinājumus, sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Fizika
 • Valsts aizsardzības mācība

Profesionālie mācību kursi

 • EKT pamatprocesi un darbu vedi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Datortehnikas komplektēšana un montāža
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
 • Biroja tehnikas apkope un remonts
 • Serveru izvēle un uzstādīšana
 • EIKT drošības politikas veidošana
 • Perifērijas iekārtu apkope un remonts
 • Datortehnikas komponentu uzturēšana
 • Datorsistēmu tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes