Elektronikas tehniķis

Izglītības programma Elektronika
Iegūstamā kvalifikācija Elektronikas tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Elektronikas tehniķis ir elektronikas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem, izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas; programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas, izprot, labo un veido elektronikas ierīces, strādā ar dažādām datora programmām un operētājsistēmām, izmanto speciālas datorprogrammas, veido tehniskos aprakstus elektronikas ierīcēm un iekārtām, veic mērījumus, izvēlas atbilstošus elektronikas elementus, profesionālā līmenī veic lodēšanas/atlodēšanas darbus.

Elektronikas tehniķis strādā elektronikas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais, vai individuālais komersants.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Fizika

Profesionālie mācību kursi

 • EKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Elektronikas un elektrotehnikas pamati
 • Radiotehnikas pamati
 • Elektroniskie un radiofrekvenču mērījumi Elektronisko bloku izgatavošana
 • Elektronisko bloku diagnostika un remonts
 • Modulāro bloku diagnostika: sakari un komunikācijas tehnika
 • EIKT produktu izstrāde
 • Elektronikas tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes