Pavārs

Izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija Pavārs
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Ķīmija

Profesionālie mācību kursi

 • Ēdināšanas uzņēmumu darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
 • Tehnoloģisko un uzskaites dokumentu izveide
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Ēdienkartes izveide
 • Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve
 • Pavāra prakse
 • Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana
 • Gaļas produktu ražošanas pamati
 • Maizes gatavošanas un cepšanas pamati
 • Pavāra prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes