Lai elektroniski iesniegtu uzņemšanas dokumentus, lūdzu ievērot šādas darbības:

    1. nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis lejupielādē un aizpilda iesniegumu;
    2. nofotogrāfē vai ieskenē izglītības apliecinošu dokumentu un tā pielikumu “Sekmju izraksts”;
    3. nofotogrāfē vai ieskenē medicīnisko izziņu Nr. 027/u;
    4. nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis paraksta dokumentu kopu ar drošu elektronisko parakstu vienā eDOC failā;
    5. nosūta parakstīto dokumentāciju uz e-pastu:

uznemsana@ovt.lv

VĒRŠAM UZMANĪBU, ka personas pieteikums tiks izskatīts un reģistrēts tikai pēc iesnieguma un izglītības apliecinoša dokumenta un tā pielikuma “Sekmju izraksts” saņemšanas!

Uznemsanas-iesniegums-2024
Uzņemšanas iesniegums
Informācija par personas datu apstrādi uznemsana OVT
Informācija par personas datu apstrādi uznemsana OVT