Projekti karjeras izglītībā – arhīvs

KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021_PIKC_APSTIPRINATS
Karjeras attīstības atbalsta plāns 2020./2021.māc.gadam
karjeras_izglitibas_programma _2020 (1)
Karjeras izglītības programma