MODUVET

Nosaukums: “Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses” (MODUVET)

Projekta apraksts: Sākot ar 2015.gada septembri Ogres tehnikums ir uzsācis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta “Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses” (MODUVET) realizāciju (finansējuma līguma Nr. 2015-1-LV01-KA202-013450).

Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un attīstīt novatoriskas, atzītas profesionālās izglītības mācību programmas ilgtspējīgu un videi draudzīgu moduļu māju būvniecībā, pamatojoties uz ECVET un EQAVET principiem un darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros tiks izstrādā un aprobēta profesionālās vidējās izglītības programma, kuras mācību procesa laikā tiks uzbūvēta moduļtipa ēka.

Projekta partneri: Ogres tehnikums (Latvija), Asociācija “Latvijas Sausās būves un apdares darbu uzņēmumu un meistaru biedrība” (Latvija), SIA JuN (Latvija), Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija), Jugendförderverein Parchim / Lübz e.V. (Vācija).

Projekta ieviešanas periods: 01.09.2015.-31.08.2018.

Projekta realizācijai piešķirtais finansējums: EUR 162 600

 

REZULTĀTI

1.Izstrādāts projekta logo.

2.Izveidota projekta tīmekļa vietne, kur šobrīd brīvi pieejami izstrādātie intelektuālie rezultāti: www.ovt.lv/moduvet .

moduvet logo

3.Notikušas starptautiskas sanāksmes

 Latvija 08/02/2016 – 12/02/2016.

 Austrija 19/03/2016 – 24/03/2016.

 Vācija 27/11/2017-01/12/2017.

 Latvija 25/06/2018 – 27/06/2018.

  1. Īstenotasmācību aktivitātes sadarbības partneru pedagogiem un uzņēmumu pārstāvjiem.
  2. Izstrādātamodulārā profesionālās tālākizglītības programma “Būvdarbi”ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju – būvkonstrukciju montētājs 960 stundām, 2120 stundām un 4-gadīgā profesionālā izglītības programma.
  3. Izstrādātatehniskā dokumentācija mācību modulim, kā arī kvalifikācijas prakses ietvaros uzmontēta moduļumāja.
  4. Ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem – uzņēmējiemaprobēta izstrādātā tālākizglītības programma “Būvdarbi”.
  5. Izveidoti vairākimācību materiāliun uzskates līdzekļi profesionālās izglītības programmas īstenošanai.
  6. Īstenots rezultātu izplatīšanas pasākums – konference“Koks – ilgtspējīgs, ekoloģisks un pieejams risinājums māju būvniecībā Latvijā”.