Koks ir izcils!

Ar vārdiem “Koks ir izcils!” 2018.gada 27.jūnijā Ogres tehnikumā tika atklāta konference „Koks – ilgtspējīgs, ekoloģisks un pieejams risinājums māju būvniecībā Latvijā”. Pasākums tika organizēts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses”, Nr. 2015-1-LV01-KA202-013450 (turpmāk – “MODUVET”) ietvaros.

Latvijā ir izcilas tradīcijas koka māju būvniecībā, arī zinoši, izglītoti un mērķtiecīgi arhitekti, būvinženieri, celtnieki un uzņēmēji – būvkonstrukciju ražotāji, kas uzskata – ir nepārtraukti jāmainās, jāaug un jāmeklē jaunas iespējas, jo tikai tādā veidā varēs pilnveidot gan sevi, gan savu uzņēmumu.

MODUVET projektā darba devējiem un tehnikuma pedagogiem bija iespēja apvienoties, lai kopā rastu ceļu jauniem izaicinājumiem, sagatavotu tādus darbiniekus, kādi nepieciešami darba tirgū. Projekta ietvaros tika izstrādāta Latvijas tautsaimniecībai nozīmīga izglītības programma “Būvdarbi” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju būvkonstrukciju montētājs. Šīs kvalifikācijas aktualitāte pieaug gan Latvijā, gan visā pasaulē – it īpaši Eiropā jautājums par ilgtspējīgu un dinamisku ēku būvniecību nekad nav bijis tik aktuāls, cik tas ir šobrīd.

Konferencē uzstājās speciālisti, sava aroda meistari, kuri savā stāstījumā atspoguļoja projektā izstrādātās izglītības programmas saturu. Konferencē tika prezentēti arī MODUVET projektā izstrādātie mācību materiāli, kā arī diskutēts par tādiem jautājumiem kā nepieciešamās kompetences moduļmāju būvniecībā, potenciālo izglītojamo ieinteresēšana šīs izglītības programmas apguvē, kā arī izvērtētas iespējas iesaistīt uzņēmējus, kas ir gatavi izaicinājumam piedāvāt produktu ar augstu pievienoto vērtību gan Latvijas, gan pasaules tirgū.

Katru gadu no Latvijas izbrauc un pazūd gan jauni un talantīgi cilvēki, gan Latvijas koks – priede un egle. Konferences uzdevums bija ļaut apjaust esošo situāciju un palīdzēt pieņemt lēmumus, kas dod iespēju latviešiem būt pirmajiem ne tikai kokapstrādē un koka māju būvniecībā, bet arī dabas resursu izmantošanā un lietošanā, un dzīves līmeņa celšanā – lai Latvija kļūtu par zemi, uz kuru dodas strādāt un dzīvot!

Konferences noslēgumā paldies tika teikts Valsts izglītības attīstības aģentūrai, sadarbības partneriem: asociācijai “Latvijas Sausās būves un apdares darbu uzņēmumu un meistaru biedrība” (Latvija), SIA JuN (Latvija), Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija), Jugendförderverein Parchim / Lübz e.V. (Vācija), kā arī SIA “RM projekti”, SIA “Jēkabpils PMK”, arī arhitektam Guntim Kārkliņam par atbalstu, nesavtīgu darbu, ieinteresētību un līdzdalību projekta īstenošanā.