Nodarbinātības valsts aģentūras programmas

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru
PIKC Ogres tehnikums īsteno šādas izglītības programmas:

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums Izglītības programmas veids Programmas stundu skaits
1. Datorzinības (bez priekšzināšanām) Neformālās izglītības programma 120 st.
2. Datorzinības (ar priekšzināšanām) Neformālās izglītības programma 120 st.
3. “Būvdarbi”, profesionālā kvalifikācija namdaris Profesionālā tālākizglītības programma 960 st.
4. “Datorsistēmas”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis Profesionālā tālākizglītības programma 960 st.

ATBALSTS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Ārpus formālās izglītības sistēmā iegūtā profesionālā kompetence ir zināšanas, prasmes un pieredze kādā no profesijām, ko esi apguvis dzīves laikā praktiskā darbā.
Ja tev ir šādas zināšana, izmanto iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Sīkāka informācija.