Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai

Ārpus formālās izglītības sistēmā iegūtā profesionālā kompetence ir zināšanas, prasmes un pieredze kādā no profesijām, ko esi apguvis dzīves laikā praktiskā darbā.  

Ja tev ir šādas zināšanas, izmanto iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt  profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. 

Profesionālo kompetenci ir iespējams novērtēt pirmajam, otrajam vai trešajam profesionālās  kvalifikācijas līmenim atbilstošās profesijās. Piemēram, pavārs, pavāra palīgs, konditors,  mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, grāmatvedis, lietvedis, virpotājs, atslēdznieks, frēzētājs,  automehāniķis, autoelektriķis, galdnieks, maiznieks, biškopis un citas. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu profesionālās kompetences novērtēšanai vari saņemt, ja:

  1. Esi reģistrēts bezdarbnieks
  2. Piesakies kvalifikācijas eksāmena kārtošanai izglītības iestādē, https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/profesionalas-kompetences-novertesana/
  3. Veic maksājumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu
  4. 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedz NVA filiālē
    iesniegumu

Nodarbinātības valsts aģentūra viena mēneša laikā izvērtēs iesniegumu un atmaksās izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr.791 “Profesionālās izglītības  iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumā noteiktajam cenrādim. 

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu „Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai” iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

Atbalsts netiek sniegts bezdarbniekiem, kuriem ir parādsaistības pēc iepriekšējas dalības NVA organizētos aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

www.nva.gov.lv

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206