Par starptautiskā bakalaurāta programmu

Programmu īstenojam bilingvāli – latviešu un angļu valodās, un tajā piedāvājam sešus priekšmetus, ko audzēkņi apgūst papildus vidējai profesionālajai izglītībai (I Career-related studies):

II Pamatpriekšmeti (Core)

 1. Angļu valodas attīstība (Language development)
 2. Mācība par darbu kopienas labā (Service learning)
 3. Refleksijas projekts (Reflective project)
 4. Personīgās un profesionālās prasmes (Personal Professional Skills)

III Diploma programmas kursi

 1. Latviešu literatūra
 2. Atkarībā no tā, kādu profesiju audzēknis apgūst OT, viens no šiem priekšmetiem:
  • uzņēmējdarbības vadība (Business management),
  • datorzinātne (Computer science) vai
  • dizaina tehnoloģijas (Design technology).

 

IBCP kursā audzēkņus uzņemam 1. kursa II semestrī. Starptautiskā Bakalaurāta Organizācijas eksāmenus audzēkņi kārto 4.kursā. Sekmīgi nokārtojot vispārējās vidējās izglītības, kvalifikācijas, kā IBCP eksāmenus, audzēknis kopā ar profesionālās vidējās izglītības diplomu iegūst Starptautiskā bakalaurāta diplomu.

Rokasgrāmata 2020
IBCP rokasgrāmata
SB attīstības stratēģija (1)
IBCP stratēģija