Dienesta viesnīcu audzēkņu pašpārvaldes avīze “ACS”

Dienesta viesnīcā turpina darbu audzēkņu pašpārvaldes avīze “ACS”. Ir iznācis kārtējais avīzes numurs, kur Jūs varat apskatīt aktivitātes, kuras notika dienesta viesnīcā un ārpus tās. 

Galvenie avīzes “ACS” veidotāji:

Patrīcija Līduma 1ID

Elizabete Donska 1ID

Megija Romanovska 1GR

Pedagogs Valija Guščina

Pateicamies dienesta viesnīcas skolotājai Inesei Bremšmitei par materiālu sagatavošanu avīzei “Acs”, par pasākumu organizēšanu dienesta viesnīcā “Aizupes”, un dienesta viesnīcas skolotājai Irinai Kriščunai, par materiālu sagatavošanu avīzei “Acs” un par pasākumu organizēšanu dienesta viesnīcā Jaunatnes iela 3.

Sagatavoja dienesta viesnīcu nodaļas vadītājs Dmitrijs Usins

Avīze 3.2
Dienesta viesnīcu audzēkņu pašpārvaldes avīze “ACS” Nr.8.