Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi.Nr.7,30.08.2023
Dienesta-viesnicas-ieksejas-kartibas-noteikumi.Nr_.730.08.2023