Klientu apkalpošanas speciālists

Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija Klientu apkalpošanas speciālists
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus, organizē biroja darbu.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda

Profesionālie mācību kursi

 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Biroja darba organizēšana
 • Dokumentēšana
 • Dokumentu un informācijas aprite
 • Korporatīvā komunikācija
 • Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana
 • Klientu vajadzību izpēte
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Lietišķo tikšanos organizēšana
 • Klientu apkalpošana
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Personas datu aizsardzība
 • Klientu apkalpošanas speciālista prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes