2020. / 2021. mācību gads

Pedagogu tālākizglītības praktiskās darbības seminārs  “Būtiskākās izmaiņas izglītības programmu “Interjera dizains”, “Vides dizains” un “Ārtelpu dizains” profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmās. Vēsturiskās un jaunākās arhitektūras apskate un izvērtēšana.”  –  08.10.2021.

Darba kārtība:

Darba_kartiba_kursi_08_10_2021
Būtiskākās izmaiņas izglītības programmu “Interjera dizains” un “Vides dizains” profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmās. Vēsturiskās un jaunākās arhitektūras apskate un izvērtēšana.

Pedagogu tālākizglītības kursi “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, īstenojot mūsdienīgu mācību procesu”– 09.06.2021.

Darba kārtība:

Darba_kartiba_kursi_09_06_2021
Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, īstenojot mūsdienīgu mācību procesu

Pedagogu tālākizglītības kursi “Audzēkņu motivēšana darbam, sadarbojoties vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem. Vēsturiskās un jaunākās arhitektūras apskate un izvērtēšana” – 30.08.2021.

Darba kārtība:

Darba_kartiba_kursi_30_08_2021_
Audzēkņu motivēšana darbam, sadarbojoties vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem. Vēsturiskās un jaunākās arhitektūras apskate un izvērtēšana

Pedagogu tālākizglītības kursi “Apgaismojuma teorija. Gaismas nozīme arhitektūrā un interjerā.” – 29.04.2021.

Darba kārtība:

Darba_kartiba_kursi_29_04_2021
Pedagogu tālākizglītības kursi “Apgaismojuma teorija. Gaismas nozīme arhitektūrā un interjerā.”