2019. / 2020. māc. g. pārskati

OT_Pašnovertejuma zinojums_2019_2020_
Pašnovērtējuma ziņojums 2019-2020 programmām: Vizuālās saziņas līdzekļu māksla, Mašīnzinības
OT_gada_publ_parskats_ 2020
Ogres tehnikuma 2019./2020. mācību gada publiskais pārskats