Zivkopis

Nozares profesiju karte

Nozares_karte_lauksaimniecības_nozare
Lauksaimniecības nozares profesiju karte

Profesiju standarti

Profesijas_standarts_zivkopibas_tehnikim
Profesijas standarts zivkopības tehniķim
Profesijas_standarts_zivkopim
Profesijas standarts zivkopim

Paraugprogramma / programma

Profesionālās_izglītības programmas_zivkopim_zivkopības_tehniķim_paraugprogramma
Profesionālās Izglītības programmas “Zivkopis” un "Zivkopības tehniķis" paraugprogramma