Zinību dienas norise 2. septembrī Rankā

Norises laiks Aktivitāte
Līdz 12.00 Iekārtošanās dienesta viesnīcā
12.30-12.35 Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors Anda Caunīša sveiciens jaunajā mācību gadā (skolas aktu zālē)
12.35-12.40 Ogres tehnikuma direktores virtuāls sveiciens jaunajā mācību gadā
Muzikāls sveiciens
12.40 – 13.00 Ogres tehnikuma direktores vietniece Linda Ozoliņa: Mācību procesa īstenošana Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā
Muzikāls sveiciens
13.10-13.50 13.55- 14.35 Mācību stunda atbilstoši stundu sarakstam (2.-4.kursi)
13.10-13.50 13.55- 14.35 1.kursu iepazīšanās ar skolu un Rankas ciemu
14.35-15.45 Sporta aktivitātes un dienas noslēgums

3.septembrī mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam un tikšanās ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti, direktores vietnieci kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandu Auziņu, Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītāju Kārli Rangu